Στις 15 Νοεμβρίου τελειώνουν τα έργα στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Λάρνακας


Στις 15 Νοεμβρίου θα αποπερατωθούν τα έργα για τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Λάρνακας. Αυτό αναφέρει σε απάντηση της η υπουργός Συγκοινωνιών Βασιλική Αναστασιάδου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου :

Στην ερώτηση της η κ. Δημητρίου αναφέρει:

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας. Αν ναι, παρακαλώ να σημειωθεί η ημερομηνία παραλαβής της πτέρυγας και, αν όχι, να επεξηγηθούν οι λόγοι και οι σχετικές ενέργειες από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών.»

Στην απάντησή της ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019 τη Υπουργός αναφέρει

          «Σχετικά με την πιο πάνω Ερώτηση που αφορά στην επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας σας μεταφέρω την ακόλουθη ενημέρωση που έλαβα από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου μου:

2.      Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων σε Συνεδρίαση που έγινε στις 12 Ιουνίου 2019, ενέκρινε την εισήγηση της Ad Hoc Επιτροπής για Φιλικό Διακανονισμό με τον υφιστάμενο Ανάδοχο της Σύμβασης με τελική και οριστική ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου, την 15η Νοεμβρίου 2019.

3.      Το Τμήμα Δημοσίων Έργων και ειδικά η Ομάδα Παρακολούθησης του Έργου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των εργασιών και εφαρμόζοντας όλες τις πρόνοιες του νέου Φιλικού Διακανονισμού που επιτεύχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων με τον Εργολάβο στις 12/6/2019, ούτως ώστε το Έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους χρήστες.

4.      Σημειώνεται ότι ο Εργολάβος έχει υποβάλει Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Έργου συνοδευόμενο με κατάσταση διαθέσιμων πόρων (εργατικού δυναμικού και μηχανημάτων) και στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι υπολειπόμενες εργασίες και οι νενομισμένοι έλεγχοι του Έργου, εντός εφικτού χρόνου με ημερομηνία αποπεράτωσης τις 15/11/2019.»

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
258