Προϋποθέσεις για ένταξη Ιδ. Κλινικών Εργαστηρίων στον Κατάλογο για διερεύνηση του COVID-19


Με τη διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-PCR)

Σε συνέχεια της εξαγγελίας για συνεργασία με τα ιδιωτικά Κλινικά Εργαστήρια, ο Σύνδεσμος Κλινικών Εργαστήριών απέστειλε κατάλογο με Κλινικά Εργαστήρια τα οποία είναι/θα είναι έτοιμα εντός των επόμενων ημερών να διενεργούν εργαστηριακές  αναλύσεις με τη μέθοδό της μοριακής ανάλυσης, για διερεύνηση υπόπτων κρουσμάτων από Κορωνοίο.

Συνοπτικά τα εργαστήρια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τους παραχωρηθεί άδεια να διενεργούν τις εν λόγω εργαστηριακές αναλύσεις  είναι:

  1. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηρίων ACT-BIO (Βιοϊατρικά Εργαστήρια- BiomedicalLaboratories Χάρης Χαριλάου, Χημείο Ανδρέας Αδάμου και Κλινικά Εργαστήρια BIOCHECK-Τιγγιρίδη
  2. Κέντρο Εργαστηριακής Ιατρικής και Μοριακής Διάγνωσης MEDIFOS
  3. Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη
  4. Mendel Center for Biomedical Sciences
  5. MyGene Molecular Diagnostics 
  6. ΧΗΜΕΙΟΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (C.D. DNA Biomedical  Science Lab)
  7. KPLAMBROULABSLTD
  8. Όμιλος Βιοϊτρική (Χημεία Γιαννουκάς)
  9. Συνεργασία Κλινικού Εργαστήριου BioanalysisClinicalLabs,  Κλινικά Χημεία Τύμβιος (Λευκωσίας) και Εργαστήρια PZAgapiouDiagnostics (Λεμεσός).

Παράλληλα ο Σύνδεσμος απέστειλε 2ο κατάλογο για εργαστήρια που προτίθενται να εξασφαλίσουν εξοπλισμό για διενέργεια των αναλύσεων.

Το Υπουργείο Υγείας για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της προσφερόμενης ποιότητας προς τους πολίτες αποφάσισε τις πιο κάτω προϋποθέσεις  ώστε ένα Κλινικό Εργαστήριο να δύναται να ενταχθεί στον Τελικό Κατάλογο για διενέργεια εξετάσεων COVID-19 :

a)    Η μόνη εγκεκριμένη μέθοδος διερεύνησης του COVID-19 είναι η διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-PCR) και αυτή θα πρέπει να διενεργείται. Καμία άλλη μέθοδος δεν είναι αποδεκτή.

b)    Η μεθοδολογία θα πρέπει να επαληθευθεί με τη διάγνωση του RΝΑ στελέχους που προμηθεύεται από το ECDC

c)    Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί το (b) εναλλακτικά αποδεκτή θα είναι η μέθοδος επαλήθευσης δηλ. να διαγνωστεί ομάδα 10 δειγμάτων (6 θετικά και 4 αρνητικά), τα οποία θα αποστέλνονται  στο ΙΝΓΚ από το Κλινικό Εργαστήριο που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στον Τελικό Κατάλογο  για σκοπούς επαλήθευσης. Στον κατάλογο θα συμπεριληφθούν για όσα Εργαστήρια επαληθευτούν και τα 10 δείγματα. Τα Κλινικά Εργαστήρια θα αποστέλλουν τα δείγματά τους σε Έντυπο το οποίο θα προωθηθεί από το ΙΝΓΚ.

Νοείται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία  επιβεβαίωσης από το ΙΝΓΚ, τα εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις  υποχρεώνονται να αποστέλλουν τα θετικά ευρήματα στο ΙΝΓΚ, για σκοπούς επιβεβαίωσης. (Προκαταρκτικός Κατάλογος Κλινικών Εργαστήριών)

Νοείται περαιτέρω ότι τα εν λόγω αποτελέσματα θα χαρακτηρίζονται ως «υπό διερεύνηση θετικά», μέχρι την εξαγωγή του αποτελέσματος από το ΙΝΓΚ.

Τα Κλινικά Εργαστήρια που θα επιτύχουν την επαλήθευση και θα ενταχθούν στον Τελικό Κατάλογο του Υπουργείου για διερεύνηση του COVID-19 με τη διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-PCR), οφείλουν όπως:

(α)       Για σκοπούς Δημόσιας Υγείας και παρακολούθησης της εξάπλωσης του Κορωνοϊού,  διατηρούν αρχείο και κοινοποιούν όλα τα αποτελέσματα στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, με προτεραιότητα τα θετικά για σκοπούς ιχνηλάτισης και επιδημιολογικής μελέτης/επιτήρησης.

(β)       Το Κλινικό Εργαστήριο αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων υγείας των προσώπων που παραπέμπονται για εξειδικευμένη ανάλυση θα είναι η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας και έκαστο εργαστήριο ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Μονάδας

(γ)        Σε περίπτωση  θετικού αποτελέσματος την ευθύνη ενημέρωσης του ασθενή θα έχει  ο Προσωπικός του Ιατρός (εάν η παραπομπή έγινε από αυτόν) ή η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση των πρωτοκόλλων και η  σωστή παρακολούθηση του ασθενή.

(δ)        Στην περίπτωση συνεργασιών μεταξύ Κλινικών Εργαστηρίων θα πρέπει να δηλώνεται  ρητά το Κλινικό Εργαστήριο το οποίο έχει διεκπεραίωση επιτυχώς την διαδικασία επαλήθευσης.

(ε)        Η δειγματοληψία στα Κλινικά Εργαστήρια θα πρέπει να ακολουθεί τα πρωτόκολλα και τους κανόνες προστασίας των επαγγελματιών υγείας. Στην περίπτωση που η δειγματοληψία δεν θα λαμβάνει χώρα στα Κλινικά Εργαστήρια θα πρέπει να υποδειχθεί από το Κλινικό Εργαστήριο ο χώρος/ τρόπος αυτός ώστε να δοθεί η σχετική έγκριση.

(στ)      Η απευθείας πρόσβαση στα Κλινικά Εργαστήρια για δειγματοληψία η οποία δεν θα είναι παραπομπή από τον μηχανισμό του Υπουργείου Υγείας (Ιατρεία Δημόσιας Υγείας, ενδονοσοκομειακά περιστατικά ή οποίος άλλος τρόπος καθορισθεί)  στη βάση των ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων της Μονάδας, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον πολίτη.

Νοείται ότι το Υπουργείο Υγείας επιφυλάσσεται ότι στην περίπτωση που διαφανεί εκμετάλλευση του πολίτη και φαινόμενα υπερτιμολόγησης όπως ρυθμίσει με Διάταγμα την τιμή της υπό αναφοράς εργαστηριακής εξέτασης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter6280