Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανέγερση νέου κτηρίου για το παγκύπριο Κέντρο Αίματος στο Γέρι


Tο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την ανέγερση νέου κτιρίου για το παγκύπριο Κέντρο Αίματος, στο Γέρι, Λευκωσία (Αρ. Διαγωνισμού: A/4/2022(E)).

Το Έργο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Στο ισόγειο θα δημιουργηθεί ένας σταθμός αιμοδοσίας, ενώ στον πρώτο και δεύτερο όροφο θα δημιουργηθεί το παγκύπριο Κέντρο Αίματος. Στο παγκύπριο Κέντρο Αίματος θα γίνεται η παραλαβή αίματος από όλους τους σταθμούς αιμοδοσίας που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες, η επεξεργασία, ο έλεγχος, η φύλαξη και τέλος η διανομή του ελεγμένου αίματος. Περίπου 80,000 προϊόντα αίματος (όπως ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα) θα μπορούν να διανέμονται από το παγκύπριο Κέντρο Αίματος για κλινική χρήση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κατηγορία του Έργου είναι οικοδομικό και κατατάσσεται στη Β’ Τάξη. Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση και η εκτιμώμενη αξία του είναι €7.854.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 13/09/2022. Το Συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι 25 μήνες.

Σημειώνεται ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
2839