ΙΝΓΚ:Πιστεύουμε και επενδύουμε στην αειφορία


Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έχουν ως αρχή τους την εμπλοκή στα διεθνή δρώμενα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Σχολή είναι εγγεγραμμένο μέλος του διεθνούς οργανισμού Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). 

Μια πρόσφατη σημαντική εξέλιξη για το Ινστιτούτο και τη Σχολή σε αυτό τον τομέα, είναι και η επιλογή από τον AASHE, του Μαρίνου Βουκή, Προϊστάμενου του Γραφείου Εκπαίδευσης της Σχολής και Υποψήφιου Διδάκτορα, σχετικά με την Εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως μέλος του Advisory Council του οργανισμού για διετή θητεία, από τον Ιανουάριο του 2020.

Το Ινστιτούτο και τη Σχολή εύυχονται στον Μαρίνο καλή θητεία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
233