ΕΡΕΥΝΑ: Μάχη κατά Charcot-Marie-Tooth 4C


Γονιδιακή Θεραπεία στο μοντέλο νευροπάθειας της Charcot-Marie-Tooth 4C

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΧΙΖΑ*

  Η Charcot-Marie-Tooth 4C είναι η συνηθέστερη υπολειπόμενη απομυελινωτική νευροπάθεια που προκύπτει από μεταλλάξεις του γονιδίου SH3TC2. Τα ποντίκια Sh3tc2-/- αντιπροσωπεύουν ένα καλά χαρακτηρισμένο μοντέλο της νευροπάθειας η οποία εμφανίζεται σε πρώιμα στάδια και χαρακτηρίζεται από  υπό και απομυελίνωση, επιβράδυνση της ταχύτητας αγωγής του νεύρου και διαταραχή στα κομβία του Ranvier. 

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη μιας θεραπείας για αντικατάσταση του γονιδίου SH3TC2 με σκοπό τη διάσωση του μοντέλου του ποντικιού Sh3tc2-/-. Παρασκευάστηκαν δυο Lenti ιικοί φορείς, ο LV-Mpz.SH3TC2.myc για να οδηγήσει την έκφραση του ανθρώπινου SH3TC2 cDNA με τον έλεγχο του υποκινητή Mpz που στοχεύει σε κύτταρα Schwann και ο άλλος χωρίς την παρουσία του SH3TC2 cDNA, LV-Mpz.Egfp.  Ο Lenti ιικός φορέας χορηγήθηκε σε ποντίκια Sh3tc2-/- ηλικίας 3 εβδομάδων (Ρ21) με οσφυϊκή ενδορραχιαία ένεση. Η ανάλυση για έκφραση του γονιδίου εκτιμήθηκε 8 εβδομάδες μετά την χορήγηση του ιού με ανοσοφθορισμό, western blot και real time PCR. Η ανάλυση με ανοσοφθορισμό έδειξε την παρουσία του hSH3TC2 σε ισχιακά νεύρα και στις περιφερικές ρίζες και συγκεκριμένα στο περιπυρηνικό κυτταρόπλασμα ενός υποσυνόλου κυττάρων Schwann. Η πρωτεΐνη Rab11, που αλληλοεπιδρά με την Sh3tc2 πρωτεΐνη στα φυσιολογικά ποντίκια, Sh3tc2+/+, έδειξε ότι συσσωματώνεται φυσιολογικά και στα Sh3tc2-/- ποντίκια που χορηγήθηκαν με τον  Lenti ιικό φορέα.

Ποσοτική ανάλυση PCR επιβεβαίωσε έκφραση SH3TC2 mRNA σε διαφορετικούς ιστούς του περιφερικού νευρικού συστήματος. Η δοκιμή της θεραπείας ξεκίνησε σε τυχαιοποιημένους Sh3tc2-/- ποντικούς ηλικίας 3 εβδομάδων οι οποίοι έλαβαν είτε τον πλήρη (LV-Mpz.SH3TC2.myc) είτε τον εικονικό φορέα (LV-Mpz.Egfp). Η ανάλυση στα ποντίκια έγινε στις 8 εβδομάδες μετά την χορήγηση του ιού η οποία έδειξε βελτιωμένη συμπεριφορική ανάλυση στα Sh3tc2-/- ποντίκια σε σύγκριση με τα Sh3tc2-/- ποντίκια που χορηγήθηκαν με τον εικονικό ιικό φορέα. 

Επιπλέον, οι ταχύτητες αγωγής του κινητικού νεύρου αυξήθηκαν στα ζώα που έλαβαν τη θεραπεία. Η μορφολογική ανάλυση αποκάλυψε σημαντική βελτίωση στις αναλογίες g, το πάχος μυελίνης και τις αναλογίες απομυελινωμένων ινών στις οσφυϊκές ρίζες και στα ισχιακά νεύρα των υπό θεραπείαSh3tc2-/- ποντικών. Τέλος, τα ποντίκια που έλαβαν θεραπεία παρουσίασαν επίσης βελτιωμένη αρχιτεκτονική στον κόμβο του Ranvier και μείωση των επιπέδων ελαφριών αλυσίδων νευρονηματίων (NFL) στο αίμα, έναν κλινικά χρήσιμο βιοδείκτη για την βλάβη του περιφερικού νευρικού συστήματος. Αυτή η μελέτη παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι γονιδιακή θεραπεία αντικατάστασης του ελαττωματικού SH3TC2 γονιδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ασθένειας Charcot-Marie-Tooth Disease 4C και πιθανώς άλλων παρόμοιων απομυελινωτικών κληρονομικών νευροπαθειών.

 
Αντιπροσωπευτικά ισχιακά νεύρα Sh3tc2-/- ποντικιών (Α-Β) και μεγαλύτερης μεγέθυνσης (C-D). Τα ποντίκια που έλαβαν τον εικονικό φορέα (Α, C) και αυτά που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τον πλήρη φορέα (Β, D). Αυτά που έλαβαν τον εικονικό φορέα, παρουσιάζουν λεπτά περιβλήματα μυελίνης στους περισσότερους άξονες καθώς και μερικές πλήρως απομυελωμένες ίνες,  οι ανωμαλίες αυτές βελτιώνονται σε ποντίκια που έχουν λάβει τον πλήρη  φορέα. Γραμμές κλίμακας: 200 μm (Α, Β), 2 μm (C, D).

*Μεταδιδακτορική ερευνήτριαComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
544