ΟΑΥ: Χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για τον δικαιούχο η εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ

03 Μαι 2019


ΟΑΥ: Διευκρινίσεις αναφορικά με θέματα που προέκυψαν κατά την εγγραφή των δικαιούχων στο ΓεΣΥ

03 Μαι 2019


Απόσπαση στον ΟΑΥ

03 Μαι 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 10 θέσεων Ιατρικών Λειτουργών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

26 Απρ 2019


Διοργανώθηκαν από το ΚΕΠΑ οι εξετάσεις για 39 θέσεις γραφέων του ΟΚΥπΥ

24 Απρ 2019


ΟΑΥ: Πύλη εγγραφής δικαιούχων στο ΓεΣΥ

24 Απρ 2019


ΟΑΥ: Προσπάθεια όπως η ιστοσελίδα του ΓεΣΥ επανέλθει σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό

24 Απρ 2019


Διευκολύνσεις προς δικαιούχους που επιθυμούν να εγγραφούν σε Προσωπικό Ιατρό Κέντρων Υγείας ΟΚΥπΥ

23 Απρ 2019


Αρχίζει από τη Μ Τετάρτη η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο ΓεΣΥ

23 Απρ 2019


ΟΑΥ: Έναρξη διαδικασίας εγγραφής των δικαιούχων στο ΓεΣΥ

19 Απρ 2019

Newsletter