ΕΝΙΚ: Να εφαρμοστεί πιστά η νομοθεσία του ΓεΣΥ. Ουδείς υπεράνω του Νόμου


H Ένωση Ιδιωτών Κύπρου, μετα την έναρξη της Β’ φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας ανακοινώνει τις θέσεις και αντιρρήσεις της σχετικά με το  ΓεΣΥ και την ιδιωτική ιατρική, οι οποίες εστάλησαν στους Αρχηγούς των Κομμάτων, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Ελεγκτή στον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών και στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

1. H άσκηση ιδιωτικής ιατρικής εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας απαγορεύεται δια νόμου. Η αναφορά στο σχετικό νόμο που  ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι ρητή: «ΔΕΝ επιτρέπει σε γιατρό του ΓΕΣΥ να λάβει αμοιβή από δικαιούχο για υπηρεσίες ή ιατρικές πράξεις που καλύπτονται από  το σύστημα».

Με απλά λόγια δε μπορεί ένας γιατρός (37(5)ΓΕΣΥ νόμος Ν.89 (ι)/2001) ή νοσηλευτήριο (22(5) νόμος ΓΕΣΥ Ν.89 (ι)/2001) που είναι συμβεβλημένοι με το ΓΕΣΥ να εκτελέσουν την οποιαδήποτε ιατρική πράξη σε ασθενή που είναι δικαιούχος και να τον  χρεώσουν ωσάν να ήταν ιδιωτική επίσκεψη ή νοσηλεία. O νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ιδιωτική ιατρική στο ΓΕΣΥ επιτρέπεται για τους ΜΗ δικαιούχους του συστήματος και για όσες υπηρεσίες ΔΕΝ καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.

2. Όσοι γιατροί έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ γνώριζαν ότι η ιδιωτική ιατρική είναι ενάντια στην φιλοσοφία του ΓΕΣΥ που έχει υπερψηφιστεί και εφαρμόζεται. Πριν ένα χρόνο είχε καταστεί ξεκάθαρο ότι «Η ιδιωτική ιατρική ανατρέπει την αρχή  της  ισότιμης πρόσβασης και δημιουργεί ασθενείς δύο ταχυτήτων εντός του συστήματος».  Όποιος γιατρός του ΓΕΣΥ ασκεί ιδιωτική ιατρική παράλληλα με το σύστημα  στην ουσία παρανομεί και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας διαπράττει ποινικό αδίκημα. Μια τέτοια πρακτική αποτελεί ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό, εις βάρος όσων ιατρών επέλεξαν συνειδητά να μείνουν εκτός ΓΕΣΥ.

3. Άραγε η πολιτεία θα επιδείκνυε ανοχή, να μπαίναμε όλοι στο ΓΕΣΥ και να παραβιάζαμε τη νομοθεσία με διπλό ρόλο;

Θα υπήρχε ανοχή να ήμασταν στο ΓΕΣΥ και όποτε θέλαμε να ασκούσαμε ιδιωτική ιατρική;

Θα υπήρχε ανοχή αν στο ΓΕΣΥ υπήρχαν 2 λίστες εξυπηρέτησης ασθενών ; Mια του ΓΕΣΥ με καθυστέρηση και μια «γρήγορη» ιδιωτική;

Θα ήταν αποδεκτή η τακτική να είναι ένας χειρουργός του ΓΕΣΥ και να αμείβεται από το σύστημα στο ιατρείο του, να κάνει εξετάσεις στον ασθενή μέσω του συστήματος (δωρεάν) και όταν θα έρθει η στιγμή του χειρουργείου   να αμείβεται (περισσότερα από ότι θα του πρόσφερε το ΓΕΣΥ) από τον ασθενή  σε μη συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ κλινική ;

Οι ιατροί που έμειναν εκτός ΓΕΣΥ, δεν έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ, με πλήρη συνείδηση και πάνω από όλα με απόλυτο σεβασμό στο Νόμο. Συνεπώς ζητούν  το αυτονόητο. Όπως έχουμε σεβαστεί τη νομοθεσία, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται εντός του συστήματος. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου.

4. Επί του παρόντος και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Ίσως στο μέλλον οι ανάγκες και οι εξελίξεις δημιουργήσουν συνθήκες αλλαγών  και προώθησης τροποποιήσεων στο νόμο. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα και μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα, εάν αυτά αλλάξουν, πρέπει να εφαρμόζεται πιστά, χωρίς διακρίσεις, ο νόμος που ψήφισε η Βουλή.

5. Το ίδιο το σύστημα είναι το πρώτο που θα έπρεπε να διασφαλίζει τη λειτουργία του στα πλαίσια του νόμου και να μην επιτρέπει καταχρηστικές συμπεριφορές που αποσκοπούν σε επιπρόσθετο προσωπικό κέρδος, εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη και εις βάρος συναδέλφων που ασκούν ιδιωτική ιατρική εκτός ΓΕΣΥ. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων εντός του ΓΕΣΥ, υπηρετούν  το σύστημα με συνέπεια  χωρίς να παραβιάζουν τη νομοθεσία. Εκεί και όπου όμως εντοπίζονται καταχρηστικές συμπεριφορές, πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης διαχείρισης.

Η ΕΝΙΚ, καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να υπερασπιστούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν και υπεύθυνα όπως ορίζει και το καθήκον τους, την νομοθεσία που αυτοί ενέκριναν και υπερψήφισαν».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1148