Αυτούσιο το υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ


Προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ γαι επίλυση προβλημάτων και βελτίωση του ΓεΣΥ

Το Ygeia-News δημοσιεύει αυτούσιο το υπόμνημα που έστειλε ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ, στο Υπουργείο Υγείας και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.για επίλυση των προβληματων και τη βελτιωση του ΓεΣΥ:    

«Οι ιατροί που έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ γνώριζαν ότι κατά την μεταβατική περίοδο έναρξης και εφαρμογής του θα παρουσιαστούν αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Πρόθεση τους όμως ήταν και είναι να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των έσω, κάνοντας τα πάντα για να υπάρξει επιτυχία.
Οι λύσεις για το καλό των ασθενών αλλά και την ικανοποίηση των δικαιολογημένων απαιτήσεων των ιατρών για να επιτελέσουν το έργο τους είναι ήδη στο τραπέζι και μέσω ενός καλή τη πίστει διαλόγου η ευρύτερη σύγκλιση είναι εφικτή. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί καθολικότητα και πρόσβαση όλων σε ψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, σ' ένα σύστημα που επικρατεί η κουλτούρα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των δικαιούχων.
Αν χρησιμοποιηθεί η λογική και ο καθένας συμβάλει στο μερίδιο που του αναλογεί, χωρίς φανατισμούς και πρόθεση σύγκρουσης, μπορεί να γίνει πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο  ΓεΣΥ-όνειρο γενεών.

Μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΓεΣΥ ο σύνδεσμος μας δημιούργησε δέκα ομάδες εργασίας και επιτροπές για να εντοπίζουν οργανωμένα τα προβλήματα και να προωθούν την επίλυση τους υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον ΟΑΥ. Αφορούν προβλήματα του λογισμικού, των οικογενειακών γιατρών ενηλίκων, των παιδιάτρων, της εγγραφής των ασθενών, της εγγραφής των γιατρών, προβλήματα των ειδικών, την προετοιμασία για τη δεύτερη φάση, θέματα νοσηλευτηρίων, θέματα ποιότητας και ελέγχου προς αποφυγή της σπατάλης, θέματα νομοθεσίας κλπ.
Πολλές απο τις εισηγήσεις μας εισακούστηκαν απο τον ΟΑΥ, λύθηκαν κάποια προβλήματα, υπάρχουν όμως και κάποια άλλα που παραμένουν. Η προσπάθεια για επίλυση τους πρέπει να ενταθεί το επόμενο διάστημα, στο οποίο θα πρέπει επίσης να γίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά η προετοιμασία για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

1. Χρειάζεται εκστρατεία επιμόρφωσης του κόσμου με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών, φορέων και θεσμών - ΟΑΥ, γιατροί, ασθενείς, υπουργείο Υγείας, ΜΜΕ- ώστε να διευκολύνεται η άσκηση σωστής ιατρικής. Οι αποφάσεις στο τί χρειάζεται να γίνει στη διεκπεραίωση του κάθε περιστατικού ανήκουν στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος έχει την ιατρική ευθύνη και από  τον οποίο απαιτούνται ψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες. Ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι εκτελεστής παραγγελίας άλλων. Αν χρειάζεται η εμπλοκή ειδικού γιατρού να γίνεται παραπομπή και αυτός να αποφασίζει για τα περαιτέρω.
Η ενημερωτική καμπάνια του ΟΑΥ πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματικές και καθημερινές ανάγκες κάθε φάσης υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Απαιτείται η καλλιέργεια νέας κουλτούρας που απαιτεί εμπλοκή όλων των πλευρών, που θα ξεπεράσει τις παθογένειες του προηγούμενου συστήματος και θα αποδώσει στον οικογενειακό γιατρό τον σωστό ρόλο που του αρμόζει.
Ο ΟΑΥ με τη συνεργασία του υπουργείου υγείας και των επιστημονικών επιτροπών των οικογενειακών γιατρών ενηλίκων και παιδιάτρων πρέπει να οργανώσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων (κυρίως προς τους γιατρούς) για τη σωστή λειτουργία του θεσμού των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

2. Αναλύσεις, παραπεμπτικά, συνταγές πρέπει να ισχύουν για 3 μήνες σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για την αντιμετώπιση επιπρόσθετης εργασίας από τους γιατρούς μετά από τις συχνές ακυρώσεις που παρατηρούνται. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί σωστά.
3. Απαιτείται άμεση εφαρμογή και σωστή λειτουργία εφημεριών ειδικά τα σαββατοκυρίακα και τις αργίες.
4. Πρέπει το ταχύτερο να εφαρμοστούν πρωτόκολλα στην άσκηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας (άμεσα για MRI , εξειδικευμένες αναλύσεις και φάρμακα. Να είναι ξεκάθαρο τί αφορα τον ειδικό και τί αφορά τον οικογενειακό γιατρό)
5. Στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του ΓεΣΥ, κατ' εξαίρεση, μετά τους πρώτους τρεις μήνες μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες διευκόλυνσης ασθενών που επιθυμούν να αλλάξουν οικογενειακό γιατρό με απόλυτο όμως σεβασμό στη νομοθεσία και στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι γιατροί

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 

Πέραν των μέτρων βελτίωσης που αφορούν γενικά τους οικογενειακούς γιατρούς πρέπει να προωθηθούν ειδικές αλλαγές και προσθήκες στο λογισμικό που αφορούν τους παιδίατρους. Έχουν υποδεικτεί στον ΟΑΥ και πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό.
Πρέπει να συμπεριληφθεί στους ειδικούς γιατρούς και ο παιδίατρος με υποειδικότητα /εξειδίκευση και με ανάλογη πρόβλεψη δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπάρχει ανάγκη ταχύτερης διεκπεραίωσης από τον ΟΑΥ των διαδικασιών που προσθέτουν ιατρούς και υπηρεσίες στο ΓΕΣΥ καθώς και των διαδικασιών προώθησης συγκεκριμένων αιτημάτων που βελτιώνουν την ποιότητα στις δραστηριοτητες.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓεΣΥ
Εισηγούμαστε να ζητηθεί από κάθε επιστημονική εταιρεία να συστήσει άμεσα 5- 10 κατευθυντήριες γραμμές  για πρόληψη καταχρήσεων σε συνδυασμό με ποιοτικότερη ιατρική.
Πρέπει τάχιστα να καθιερωθούν πρωτόκολλα για συχνές και δαπανηρές ιατρικές πράξεις και εξετάσεις. Ο ΟΑΥ πρέπει να αξιοποιήσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από γιατρούς γνώστες του ελέγχου ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών και να δημιουργήσει μηχανισμούς συνδεδεμένους με το λογισμικό του ΓΕΣΥ.Χρειάζεται επίσης συνδρομή διεθνών οργανισμών -όπως ΠΟΥ, ΝΙCE, Ευρωπαϊκών φορέων- η οποία μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη.
Η συμβουλευτική επιτροπή γιατρών-ακαδημαϊκών του ΟΑΥ πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓεΣΥ
Καταθέτουμε πρόταση 6 σημείων, η οποία μπορεί να βοηθήσει και να εμπλουτίσει τον διάλογο που γίνεται και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα για τη δεύτερη φάση.
1. Βελτιώσεις στους καταλόγους δραστηριοτήτων της πρώτης φάσης και επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται για όσες δραστηριότητες γίνονται και ενδονοσοκομειακά. Στόχος είναι να ενισχύεται περαιτέρω η ποιότητα.
2. Ξεχωριστή αμοιβή του γιατρού στα ενδονοσοκομειακά περιστατικά, κοντά στο ύψος των αμοιβών των ασφαλειών -ως ενδεικτικών των τρεχουσών αμοιβών-
3. Εγγύηση του εισοδήματος των νοσηλευτηρίων που είχαν πριν την έναρξη του ΓΕΣΥ. Είναι αναγκαία η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του ΟΑΥ- Υπουργείου υγείας με τα νοσηλευτήρια το ταχύτερο δυνατό. Οι χρεώσεις που πρέπει να συμφωνηθούν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι παρόμοιες με τις χρεώσεις των ασφαλειών για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά των νοσηλευτηρίων. Πρέπει να λυθούν επίσης προβλήματα που προκύπτουν για τα νοσηλευτήρια αλλά και για το σύστημα από απρόβλεπτες παραμέτρους όπως επιπλοκές, μέρες νοσηλείας, επιπρόσθετα κόστη κλπ.
4. Οριστικοποίηση, με διαβούλευση με τις διάφορες ειδικότητες και τις επιστημονικές τους εταιρείες, ενός  ποιοτικού  καταλόγου ακριβών αναλωσίμων που θα προσφέρει το ΓεΣΥ και ενός εγκεκριμένου  καταλόγου  ακριβώτερων με συμπληρωμή.
5. Εγγύηση της τήρησης της συμφωνίας με μηχανισμό που πρακτικά θα αυξάνει τον σφαιρικό προυπολογισμό αν αποδεικτεί ότι χρειάζεται-ειδικά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του ΓεΣΥ-

Ο συμπληρωματικός προυπολογισμός του κράτους πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή τουλάχιστον στα πρώτα  3 χρόνια εφαρμογής του ΓεΣΥ. Η υλοποίηση μιας τέτοιας δέσμευσης αφορά το κράτος με συμφωνία φυσικά και της βουλής. Πρέπει να συμφωνηθεί μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν στη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ ώστε να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα τόσο με τους γιατρούς όσο και με τα νοσηλευτήρια. Με αυτόν τον τρόπο καθησυχάζονται οι ανησυχίες των γιατρών που έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ, αλλά και των υπόλοιπων που προβληματίζονται.
6. Προσφορά από το κράτος κινήτρων ένταξης των νοσηλευτηρίων: πολεοδομικές διευκολύνσεις επέκτασης υποδομών, φοροαπαλλαγές για αγορά εξοπλισμού, σχέδια για εκπαίδευση προσωπικού, διαπίστευσης κλπ.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΑΥ- ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μετά την δημοσιοποίηση - ανάρτηση των όρων συνεργασιας γιατρών με τον ΟΑΥ ( πχ κατάλογοι δραστηριοτήτων, αμοιβές κλπ ) τυχόν αναγκαίες αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ουσιαστική διαβούλευση με την αντίστοιχη ειδικότητα και τους εκπροσώπους της και μετά από ισχυρή τεκμηρίωση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Απαιτούνται βελτιώσεις του λογισμικού - πχ ένα αρχείο αναλύσεων, ευκολία στην αναζήτηση επίσκεψης. Πρέπει να υπάρχει εύκολη πλοήγηση στις επισκέψεις -ακόμα και όταν κλείνουν- ώστε ο γιατρός να βρίσκει συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα του ασθενούς- διάγνωση, δραστηριότητες, σημειώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, συνταγές φαρμάκων και αναλωσίμων.Η χρήση των συμβόλων πρέπει να επιτρέπεται γιατί διευκολύνει αρκετούς γιατρούς στις σημειώσεις τους. Οι παραπομπές από ειδικό σε ειδικό πρέπει να υποστηριχτούν από το λογισμικό το ταχύτερο δυνατό. Παράλληλα με τη λύση των προβλημάτων του λογισμικού πρέπει να προχωρήσει ταχέως και η ολοκληρωμένη εφαρμογή του ψηφιοποιημένου ιατρικού φακέλλου του ασθενούς όπου θα καταλήγουν και θα είναι διαθέσιμα - με εύκολες πρακτικά διαδικασίες- όλα τα προσωπικά και ιατρικά του δεδομένα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία διόρθωσης - επικαιροποίησης του καταλόγου δραστηριοτήτων σε όλες τις ειδικότητες και να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που αφορούν τη δεύτερη φάση, ιδίως οι κατάλογοι ενδονοσοκομειακών ιατρικών πράξεων της κάθε ειδικότητας στα πλαίσια του ΓεΣΥ και οι αμοιβές των ειδικών γιατρών. Να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτει το ΓεΣΥ και ο κατάλογος υπηρεσιών με συμπληρωμές.

ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα προβλήματα που αφορούν τα φάρμακα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Οι ελλείψεις φαρμάκων προκάλεσαν μεγάλη ταλαιπωρία σε ασθενείς, φαρμακοποιούς και γιατρούς. Πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για όσα φάρμακα έχουν ενταχθεί στον κατάλογο φαρμάκων του ΓεΣΥ, καθώς και η ένταξη των υπόλοιπων, το ταχύτερο δυνατό.
Πρέπει να δερευνηθούν σε βάθος και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες των ελλείψεων.
Η επιδίωξη της διαθεσιμότητας όλων των φαρμάκων που είναι απαραίτητα για ψηλού επιπέδου θεραπευτική αγωγή πρέπει να είναι διαρκώς στο προσκήνιο και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκομένους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρ' όλο που έχουν λυθεί τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπήρχαν στις εγγραφές διαφόρων ομάδων δικαιούχων παραμένει προβληματική η διαδικασία έκδοσης δελτίου αλλοδαπού λόγω μεγάλης ζήτησης. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους έτσι που τα αρχεία να είναι ταυτόσημα.
Θα πρέπει να διευκολυνθούν οι πολίτες με τις εγγραφές τους στο σύστημα (κυρίως οι αλλοδαποί που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην κατανόηση και τη συνεννόηση σχετικά με την διαδικασία καταβολής των εγγράφων τους στον ΟΑΥ για έλεγχο) σε Κυβερνητικές υπηρεσίες π.χ ΚΕΠ και Κοινωνικές ασφαλίσεις και επίσης στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥΠΥ.
Για τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που αφορούν εγγραφές δικαιούχων και λογισμικό πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με λειτουργούς του ΟΑΥ ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση με διορθωτικές παρεμβάσεις στο λογισμικό.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Ο σύνδεσμος μας έχει συστήσει ειδική επιτροπή με νομικούς συμβούλους και  παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ. Ανάλογα με την εξέλιξη των θεμάτων που προκύπτουν και δημιουργούν στην πράξη ανάγκες για αλλαγές θα προετοιμάσουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις.
Με το ξεκαθάρισμα από τον ΟΑΥ ότι οι υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ θα ασκούνται από τους ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούσαν και πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ λύθηκαν προβληματισμοί και απορίες που απασχολούσαν αρκετούς συναδέλφους. Διαλύθηκε έτσι η σύγχυση που δημιουργήθηκε από τις υποδείξεις ωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
742