Σε συνεχή ανοδική πορεία οι εμβολιασμοί ηλικίας 16-17%


Tο Υπουργείο Υγείας δινει στοιχεία για την εξέλιξη της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού για τον μήνα Ιούλιο ανά βδομάδα. Συνημμένα προωθούνται γραφικά για την κάλυψη ανά ηλικιακή ομάδα του ενήλικου πληθυσμού και ξεχωριστά για τις ηλικίες 16-17 ετών. Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμός των ανήλικων ατόμων 16 και 17 ετών ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου.

Η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η δόση ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής:

Ηλικιακή Ομάδα

Πληθυσμός ηλικιακής ομάδας

9 Ιουλίου

16 Ιουλίου

23 Ιουλίου

31 Ιουλίου

16-17

18,902

13,3%

20,7%

24,7%

27,6%

18-19

21,362

30,7%

35,2%

37,9%

40,5%

20-29

138,322

39,4%

43,8%

48,2%

52,3%

30-39

143,651

56%

59,4%

62,5%

65%

40-49

111,310

75,6%

78,6%

81,2%

82,9%

50-59

107,634

73,9%

76,2%

78,1%

79,4%

60-69

94,714

83,3%

84,7%

85,8%

86,6%

70-79

66,429

92,4%

93,1%

94,1%

94,9%

80+

33,530

93%

93,7%

94,6%

95,5%

 Συνολικά εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την 1η δόση το 73,8% του ενήλικου πληθυσμού (18+), και ποσοστό 65,3% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 70,4% με την 1η δόση και 57,5% πλήρως εμβολιασμένοι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι 188,090 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, εκ των οποίων οι 129,267 είναι άτομα ηλικίας 18-39 ετών.

Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία, όπως φαίνεται και στον χάρτη που επισυνάπτεται, η Πάφος εξακολουθεί να βρίσκεται στην 1η θέση με ποσοστό 84% του πληθυσμού της να έχει λάβει τουλάχιστον την 1η δόση. Ακολουθούν οι Επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας με 80,4% και 74,1% αντίστοιχα και η Επαρχία Λεμεσού με 71,8%. Κάτω από το 70% παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη στην Επαρχία Λάρνακας, με το ποσοστό να βρίσκεται στο 67,8%.

Στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης παγκύπρια έγιναν το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιούλη, οπότε και λειτούργησαν (15-31 Ιουλίου), συνολικά 10,626 εμβολιασμοί.

Ημερομηνία

Αριθμός Εμβολιασμών

15/07/2021

521

16/07/2021

534

17/07/2021

168

19/07/2021

926

20/07/2021

1120

21/07/2021

996

22/07/2021

798

23/07/2021

820

24/07/2021

124

26/07/2021

927

27/07/2021

1018

28/07/2021

917

29/07/2021

1061

30/07/2021

654

31/07/2021

42

Σύνολο

10626
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
609