Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού και SafePass


Σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή στην Ελβετία

Για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 (EUDCC) και SafePass για τους Κύπριους ή/και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί ή διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

  • Πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC ή το SafePass θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το Έντυπο Α και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eudcc.[email protected], επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό.
  • Πολίτες που διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC ή το SafePass θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το Έντυπο Β και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό.

Τονίζεται ότι για αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας, οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένες με την προσκόμιση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.

Υπενθυμίζεται πως πολίτες, οι οποίοι έτυχαν εμβολιασμού ή βρέθηκαν θετικοί στον ιό σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) ή στην Ελβετία, για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, θα πρέπει να αποταθούν στις Αρχές της χώρας όπου τους χορηγήθηκε ο εμβολιασμός ή όπου έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό. Σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό στον ιστοχώρο https://reopen.europa.eu αναφορικά με τη διαδικασία που θεσμοθετήθηκε σε κάθε χώρα για έκδοση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

_________________

Υπουργείο Υγείας

27 Ιουλίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
700