Αποσπάσεις- ανανέωση και τερματισμός αποσπάσεων


Οι πιο κάτω μόνιμοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αποσπώνται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο της υπηρεσίας όσο και παγκύπρια, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021:

Ευανθία Γάη-Γεωργίου      (Π.Φ. 24940)

Ειρήνη Παναγιώτου            (π.Φ. 24960)

Μαρία Μασιήνη                   (π.Φ. 26420)

 

Η κ. Παναγιώτα Κ. Ηρακλέους, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

(Π.Φ. 24952)

Ο κ. Χαράλαμπος Ι. Χαριλάου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για μια ημέρα την εβδομάδα, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων που αφορούν τον Γενικό Συντονισμό Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

(Π.Φ. 25005)

Η κ. Δέσποινα Στυλιανού, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

(Π.Φ. 26193)

Η κ. Ρία Κωνσταντίνου-Μούγη, μόνιμος Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, για όλες τις μέρες του μήνα εκτός από μία, από τις 20 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

(Π.Φ. 28463)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Η απόσπαση του κ. Γεώργιου Παπαβασιλείου, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, για τρεις μέρες την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

(Π.Φ. 28338)

Η απόσπαση της κ. Αφροδίτης Κασίνη, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Η απόσπαση της κ. Ρίας Κωνσταντίνου-Μούγη, μόνιμου Προϊσταμένου Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, τερματίστηκε από τις 20 Ιουλίου 2020.

(Π.Φ. 28463)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
308