Ανανέωση απόσπασης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας


Η απόσπαση της κ. Σωτηρούλας Μ. Σωτηρίου, μόνιμης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τρεις μέρες την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
211