Ανανέωση αποσπάσεων


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 23 Αυγούστου 2019:

*Η απόσπαση της κ. Ευφροσύνης Δανιήλ, Επιθεωρήτριας Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

*Η απόσπαση της κ. Δώρας Χαραλάμπους, μόνιμου Ακτινογράφου (Ακτινοδιαγνωστικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
402