Αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2020


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν κατά ειδικότητα για διεκδίκηση θέσεων ειδικότητας για το 2020

Ο κατάλογος ΕΔΩ

 Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
236