Αφυπηρετήσεις


 Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 23 Αυγούστου 2019:

Η κ. Ιωάννα-Ιφιγένεια Ριζοπούλου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, (Ακτινολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 9 Αυγούστου 2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
430