Αφυπηρετήσεις 7 Αυγούστου 2020


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδια της Δημοκρατίας της Παρασκευής 7 Αυγουστου 2020:

Η κ. Αλεξία Ασπρή, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 24 Ιουλίου 2020.

Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 31 Ιουλίου 2020.

O κ. Πανίκος Χριστοδουλίδης, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο  53(1 )(γ)  των   περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 31 Ιουλίου 2020.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
346