Αφυπηρετήσεις


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020:

Ο κ. Γεώργιος Γεωργιάδης, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η κ. Γεωργία Κωνσταντίνου, μόνιμος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α', Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2019, από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
552