Αφυπηρετήσεις


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2019:

H κ. Μαρούλλα Α. Μακρυγιώργη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιουνίου 2019.

Ο κ. Μανώλης Γεωργίου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιουνίου 2019.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
2004