Η ΠΑΣΥΔΥ προειδοποιεί με μέτρα για το 68ο έτος


Η ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην τροχοδρομούμενη πρόταση Νόμου από κοινοβουλευτικά κόμματα για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών γιατρών στο 68ο έτος της ηλικίας και προειδοποιεί ότι «σε περίπτωση προώθησης της συγκεκριμένης πρότασης Νόμου, με την οποία διαφωνεί κάθετα και η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνητικών γιατρών, θα προχωρήσει άμεσα στη λήψη δυναμικών μέτρων, με βέβαιη τη διατάραξη της ομαλότητας στον ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα της δημόσιας υγείας».

Το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Οργάνωση «ένα τόσο σοβαρό θέμα που άπτεται ουσιωδών όρων εργοδότησης μιας σημαντικής κατηγορίας εργαζομένων θα έπρεπε να τεθεί από την Εκτελεστική Εξουσία στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς διαβούλευσης και να τύχει ενδελεχούς διαβούλευσης ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους και όχι να αποτελεί το αντικείμενο πρότασης Νόμου από μεμονωμένων συμφερόντων και επί μέρους σκοπιμοτήτων».

Κατά συνέπεια, η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί την υπό αναφορά πρόταση ως δεοντολογικά απαράδεκτη και υπογραμμίζει ότι με τυχόν προώθησή της αποδομείται ο κοινωνικός διάλογος και πλήττεται καίρια το όλο σύστημα εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας.

Σε σχέση με την ουσία του θέματος, η ΠΑΣΥΔΥ τονίζει ξεκάθαρα ότι «τυχόν υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα επιδεινώσει περαιτέρω το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας των νέων μας και θα επιτείνει την αβεβαιότητα για το εργασιακό καθεστώς εκατοντάδων εκτάκτων συναδέλφων που επιδιώκεται να αρθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της εφαρμογής των απαραίτητων δομών που θα συμβάλουν σε επαρκέστερη στελέχωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter267