Η Βουλή ενέκρινε 56 (43+13) επιπλέον θέσεις για αντικαταστάσεις νοσηλευτών


Κάποιοι νοσηλευτές (βάσει καταλόγου) έχουν ήδη κληθεί για να αντικαταστήσουν προσωπικό που απουσιάζει και οι υπόλοιπες θέσεις θα πληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες

Δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ο νόμος για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο προστίθενται ακόμη 56 θέσεις για αντικαταστάσεις νοσηλευτών (43 Γενικής Νοσηλευτικής και 13 Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας), ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό από 79 το χρόνο που ίσχυε πριν, σε 135.

Οι πιο πάνω θέσεις ψηφίστηκαν από τη Βουλή στην τελευταία κανονική της συνεδρία πριν από τις θερινές διακοπές και ήδη ο κατάλογος των έκτακτων νοσηλευτών από τον οποίο θα επιλεγούν οι αντικαταστάτες δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Ιουλίου 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ygeia-News, κάποιοι νοσηλευτές (βάσει καταλόγου) έχουν ήδη κληθεί για να αντικαταστήσουν προσωπικό που απουσιάζει και οι υπόλοιπες θέσεις θα πληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες των νοσηλευτών ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΝΟ είχαν επαναφέρει το πρόβλημα αντικαταστάσεων με πρόσφατες ανακοινώσεις τους, ένα πρόβλημα που γίνεται πιο έντονο το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών.

Όπως ανέφεραν οι συντεχνίες νοσηλευτών στις ανακοινώσεις τους, βάσει νομοθεσίας οι αντικαταστάσεις που δικαιούνταν στη Γενική Νοσηλευτική ήταν 79, ενώ στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας δεν υπήρχαν αντικαταστάτες. Ωστόσο την ίδια ώρα, στοιχεία δείχνουν την απουσία περίπου 140 κάθε μέρα, είτε λόγω μακροχρόνιας άδειας ασθενείας, είτε λόγω μητρότητας.

Όπως αναφέρεται στην Επίσημη Εφημερίδα:

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμους του 2016 και 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμοι του 2016 έως (Αρ. 2) του 2017.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (κ) αυτού, της φράσης «μέχρι και 2889 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι και 2.932 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί», και της φράσης «μέχρι 406 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί» (έκτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι και 419 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί».»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
593