Συνεννόηση ή όξυνση;


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΤΗΡΗ*

Η πρόσφατη πειθαρχική δίωξη την οποία διέταξε ο υπουργός Υγείας εναντίον των 5 νοσηλευτών του Ψυχιατρείου Αθαλάσσας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πειθαρχικών διώξεων. Αυτό επειδή οι 5 νοσηλευτές λειτούργησαν κατόπιν εντολής της συντεχνίας τους. Φαίνεται πως αυτή είναι η πρώτη φορά που επαγγελματίας υγείας διώκεται, επειδή ενήργησε στη βάση οδηγιών της συντεχνίας.

Ανατρέχοντας τον περί δημοσίων υπαλλήλων νόμο του 1990 μέχρι 2006, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως, «δημόσιος υπάλληλος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, α) αν διαπράξει παράπτωμα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και β) αν ενεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημόσιου υπαλλήλου» (Κεφ 84).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νόμος αναφέρει επίσης ότι «η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτή δικαιωμάτων διασφαλίζονται στους υπαλλήλους» (κεφ 63).

Σημαντική και σχετική είναι επίσης η αναφορά στο νόμο ότι, «οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να τους εξαφαλίζονται στο χώρο της εργασίας τους συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας» (κεφ 64).

Στη βάση των πιο πάνω προνοιών και συγκεκριμένα του κεφ 84,  ο υπουργός Υγείας θεώρησε πως οι εν λόγω νοσηλευτές ενήργησαν «κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα τους», γι’ αυτό και οι οδηγίες για την πειθαρχική.

Στη βάση όμως των κεφ. 63 και 64, οι νοσηλευτές πιστεύουν πως δεν έπρεπε να διενεργηθεί πειθαρχική εναντίον τους καθότι «υπάκουσαν σε οδηγία της συντεχνίας τους, επειδή οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας δεν τηρήθηκαν, με αποτέλεσμα να τίθεται η ζωή τους και η ζωή των ασθενών σε κίνδυνο», σύμφωνα με τις θέσεις της συντεχνίας.

Το θέμα είναι πολύ σημαντικό επειδή άπτεται απόφασης συντεχνίας και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχει κίνδυνος «διατάραξης των εργασιακών σχέσεων».

Παρόλο όμως που ο υπουργός Υγείας ισχυρίζεται πως «καθηκόντως το έπραξε», εντούτοις το μήνυμα που πέρασε στον κόσμο είναι ότι η ενέργεια αυτή στοχεύει στην «τιμωρία των νοσηλευτών προς αποφυγή, μελλοντικά, παρόμοιων συμπεριφορών».

Θα μπορούσε βέβαια εναλλακτικά ο υπουργός να καλέσει σε σύσκεψη στο γραφείο του τη συντεχνία και τις 5 νοσηλεύτριες σε μια προσπάθεια να κατανοήσει το πρόβλημα και να δράσει προληπτικά για να μην επαναληφθεί.

Αυτό θα προκαλούσε την ικανοποίηση της συντεχνίας και των νοσηλευτών και θα δημιουργείτο ακόμη ένας δίαυλος επικοινωνίας με το ευαίσθητο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται νυχθημερόν κρατώντας σε 24ωρη λειτουργία τα νοσοκομεία της χώρας. Ακόμη περισσότερο θα ερχόταν ως ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά που κατέβαλαν τις ημέρες της πανδημίας.

Η ευκαιρία μιας αρχικής συνεννόησης φαίνεται πως χάθηκε.

Ίσως όμως να μην είναι αργά. Σε αναμονή της απόφασης που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου, μια συναινετική δήλωση του υπουργού Υγείας με τη συντεχνία θα άνοιγε ένα νέο δρόμο συνεννόησης, με θετικά αποτελέσματα, ειδικά αν στο πνεύμα αυτό κινηθεί και η απόφαση.

Η καταδίκη, από την άλλη, πολύ φοβάμαι, πως θα θέσει σε απρόβλεπτη δοκιμασία τις λεπτές εργασιακές σχέσεις Υπουργείου - νοσηλευτών.

*Β. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝΠ

Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Εκπρόσωπος Κλάδου Ιατρών ΑΣΔΥΚ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1539