Παρεμβάσεις του Γεν. Ελεγκτή στα θέματα Υπηρεσιών Υγείας και όχι μόνο


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗ*

Οι θέσεις και παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή για τον τρόπο έγκρισης και διάθεσης των φαρμάκων από το ΟΑΥ έμμεσα γίνονται αιτία μιας παρέμβασης που χάριν δήθεν κανονισμών και νομοθεσίας, επηρεάζει τον εκσυγχρονισμό του ΓΕΣΥ με κατεύθυνση την ποιοτική αναβάθμιση και τη βελτίωση. Η αναφορά του Γενικού Ελεγκτή στην εξοικονόμηση ή έλεγχο της σπατάλης είναι χωρίς τεκμηρίωση και επηρεάζει τη θετική πορεία της μεγαλύτερης αυτής κοινωνικής μεταρρύθμισης στον τόπο μας. Σε αρκετές περιπτώσεις και στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας  ανώτεροι και κατώτεροι λειτουργοί του λαμβάνουν αποφάσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές ασθενών επικαλούμενοι τον έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή.

Αυτά τα γράφω φέρνοντας στον νου μου τα σοφά λόγια του Ογκόλιθου την Νομικής Επιστήμης αείμνηστου Αλέκου Μαρκίδη που μας έλεγε στις φιλικές συναντήσεις του προγεύματος του Σαββάτου ότι «οι Νόμοι φτιάχτηκαν για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία».

Το πρόβλημα της διακυβέρνησης στον τόπο μας δεν είναι η έλλειψη τεχνοκρατών αλλά ανθρώπων με σοφία που θα κατευθύνουν τα προγράμματα σωστά προς όφελος της κοινωνίας μας και δυστυχώς μερίδα πολιτών αγόγγυστα συμφωνεί με τις απόψεις τους χωρίς προβληματισμούς.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να δεχτούμε οι τεχνοκράτες  και οι Γενικοί Ελεγκτές να διαμορφώνουν τις αξίες της κοινωνίας  μας.

*FEBGH

π. Πρόεδρος Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1670