Καταστρατήγηση δικαιώματος χορήγησης δωρεάν εμβολίων εντός ΓεΣΥ με καθορισμό ορίου ηλικίας


 ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΟΝΝΑΡΗ*

Γιατί το νέο εμβολιαστικό σχήμα που ανακοίνωσαν ΟΑΥ/Υπ. Υγείας θέτει τόσους ηλικιακούς και χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά τη δωρεάν χορήγηση των εμβολίων στους δικαιούχους;

  Μήπως αγνοεί τη σημασία των εμβολιασμών;

  Μήπως δεν κατανοεί την έννοια της προληπτικής ιατρικής που τμήμα της είναι και τα εμβόλια;

  Γιατί με τους περιορισμούς αυτούς δημιουργεί «δικαιούχους» πολλών ταχυτήτων ως προς τα εμβόλια;

  Πού βρίσκεται η έννοια της Ισότητας και πού η χορήγηση υπηρεσιών στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του;

  Γιατί οικονομικά κριτήρια επεσκίασαν την επιστημονικά και επιδημιολογικά ορθή αρχή της χορήγησης των εμβολίων σε ανεμβολίαστα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας εφ’ όσον δεν συντρέχουν άλλοι απαγορευτικοί λόγοι ;

  Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα που έμειναν δυστυχώς αναπάντητα απο τους αρμοδίους με ώθησαν να αποστείλω επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων Παιδιού ζητώντας την παρέμβαση της σε μια καταφανή καταστρατήγηση του δικαιώματος των παιδιών να απολαμβάνουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας που στο τμήμα τους περιλαμβάνονται και οι εμβολιασμοί.

  Που αποσκοπεί αλήθεια αυτή η περιοριστική πολιτική; Είναι μια προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων; Είναι προσπάθεια συμμόρφωσης; Είναι μέτρο «εκδικητικό κατά των γονέων που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούν τα εμβόλια των παιδιών τους ή είναι στην ουσία μέτρο τιμωρητικό ενάντια στα ίδια τα παιδιά τα οποία ΔΕΝ είναι ενήλικες και δεν είναι ανεξάρτητα άτομα΄, αλλά εξαρτώμενα και μόνο με τους γονείς τους μπορούν να προσέλθουν στον γιατρό;

  Ολοι αυτοί οι περιορισμοί ήρθαν να προστεθούν σε μια περίοδο όπου για πολλά απο τα χορηγούμενα εμβόλια  παρατηρούνται ελλείψεις. Οι ελλείψεις αυτές υπάρχουν για μήνες και μαζί με τους ηλικιακούς περιορισμούς μπορεί να οδηγήσουν σε «απώλεια» δικαιώματος δωρεάν εμβολιασμού σημαντικό αριθμό παιδιών.

Ακολουθεί η επιστολή προς την Επίτροπο.

                                                                              Ημερ. 01/09/2020

Πρός : Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Θέμα :Καταστρατήγηση δικαιώματος χορήγησης δωρεάν εμβολίων εντός ΓεΣΥ απο πλευράς Υπ. Υγείας – ΟΑΥ με καθορισμό ορίου ηλικίας

Αξιότιμη κα. Επίτροπε,

       Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία και προφορική σας ενημέρωση, αποστέλλω τα σχετικά έγγραφα που καταδεικνύουν την αναφερόμενη καταστρατήγηση του δικαιώματος της ισότιμης, απρόσκοπτης και συνεχούς πρόσβασης ΟΛΩΝ των παιδιών σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν στα χορηγούμενα μέσω του Κράτους εμβόλια.

 Η παρέμβαση μου αυτή ειναι σε γνώση της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου(ΠΕΚ) η οποία και είναι σύμφωνη με αυτή και την στηρίζει.

Σύμφωνα με επιστολή /ανακοίνωση του ΟΑΥ ημερ. 17/07/2020 ( επισυνάπτεται) καθορίστηκε το εμβολιαστικό σχήμα που αφορά τα παιδιά και παράλληλα καθορίστηκαν χρονικά (ηλικιακά) πλαίσια που αφορούν την δωρεάν χορήγηση αυτών των εμβολίων και τα οποία άν ξεπεραστούν τότε ο ΄΄δικαιούχος΄΄ χάνει το δικαίωμα της δωρεάν παροχής.

Γίνεται ευκολα αντιληπτό ότι τέτοιοι περιορισμοί που δεν εδράζονται σε οποιαδήποτε επιστημονική βάση ή που δεν προκύπτουν απο χρονικούς/ηλικιακούς περιορισμούς που ορίζει ο κατασκευαστής δημιουργούν ανισότητες και οδηγούν σε «δικαιούχους» διαφόρων ταχυτήτων. Πέραν τούτου, οι οριζόμενοι ως δικαιούχοι συνεχίζουν να συνδράμουν το σύστημα ( οι γονείς) με τις υποχρεωτικές συνεισφορές, χωρίς όμως να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους.

 Θα μπορούσε να υποστηριχτεί απο το Υπ. Υγείας ή τον ΟΑΥ ότι οι περιορισμοί τίθενται για να επιτευχθεί ενδεχομένως η καλλύτερη «συμμόρφωση» ως προς την προσέλευση και εμβολιασμό των δικαιούχων, αλλά αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί καθότι η προσέλευση επηρεάζεται απο πολλους άλλους παράγοντες που μπορούν δικαιολογημένα να οδηγήσουν σε καθυστερημένη χορήγηση. Παρόλα αυτά, οι δείκτες υγείας του παιδικού πληθυσμού της Κύπρου και το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες τοποθετούν την Κύπρο τα τελευταία χρόνια στις υψηλότερες θέσεις γεγονός που αποδεικνυει οτι οι Παιδίατροι της Κύπρου προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και επιτυγχάνουν υψηλή συμμόρφωση και κάλυψη στο θέμα των εμβολιασμών.

 Αν οι λόγοι είναι οικονομικοί τότε τόσον το υπουργείο όσον  και οι του ΟΑΥ διαπράττουν μέγιστο σφάλμα καθότι οι εμβολιασμοί ως η αποτελεσματικότερη και φθηνότερη μέθοδος πρόληψης νοσημάτων προσφέρει πολλαπλάσια στην «οικονομία της υγείας» εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθουν για άλλους σκοπούς.

 Οσον αφορά στη χορήγηση των εμβολίων υπάρχουν Εθνικά αλλά και Διεθνή πρωτόκολλα που καθορίζουν τον επιθυμητό χρόνο εμβολιασμού για κάθε τύπο ή είδος εμβολίου ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η συμμόρφωση, αλλά κυρίως για να επιτυγχάνεται η ανοσοποίηση και η προστασία των παιδιών κατα το συντομότερο δυνατό χρόνο, χωρίς όμως αυτό να θέτει περιορισμούς ή απαγορεύσεις για χορήγηση και σε μεταγενέστερο χρόνο.

 Επίσης υπάρχουν πρωτόκολλα που αφορούν ομάδες πλημελώς εμβολιασμένες, παιδιά με χρόνια νοσήματα ,ογκολογικά περιστατικά, ανοσοκατασταλμένα ή μεταμοσχευμένα παιδιά που εξ ανάγκης δεν μπορούν να εμβολιαστούν μέσα σε στενά καθοριζόμενα πλαίσια που ορίζονται με οικονομίστικα κριτήρια και που απέχουν οποιασδήποτε επιστημονικής λογικής ή ακόμα και της λογικής του να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμβολιαστική κάλυψη που μέσω αυτής αλλά και της ανοσίας της αγέλης θα δημιουργήσει άνοσους πληθυσμούς για πολλά νοσήματα.

Σε τελική ανάλυση ο καθορισμός ηλικιακών ορίων που μπορει να γίνουν ακόμα αυστηρότερα απο οτι αφήνεται να εννοηθεί, ανοίγει ξανά ένα μεγάλο παράθυρο ανισότητας ειδικά εν μέσω πανδημίας (την οποία συχνά επικαλούνται οι του υπουργείου και ΟΑΥ για να καλύψουν δικές τους παραλείψεις και αστοχίες) με όλες τις  οικονομικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς .

 Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι η λογική των χρονικών ορίων και περιορισμών και η συνακόλουθη οικονομική επιβάρυνση όσων τύχει να ξεπεράσουν αυτά τα όρια καταστρατηγεί α) το θεμελιακό δικαίωμα των παιδιών για Ισότητα (Equality) και Ισοτιμία στην παροχή των βασικών υπηρεσιών υγείας,

 β) τη χορήγηση υπηρεσιών υγείας με βάση τις ανάγκες του καθενός (Equity), γ) την ίδια την επιστημονική λογική για τούς εμβολιασμούς και την ανοσοποίηση-προστασία των παιδιών και δ) την πολυδιαφημιζόμενη φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

 Αξιότιμη κα. Επίτροπε, δεν χρειάζεται νομίζω να αναλύσω περαιτέρω το θέμα. Ως το πλέον  αρμόδιο άτομο για την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σας καλώ και σας παρακαλώ να παρέμβετε ώστε να διορθωθεί αυτή η στρεβλή και επιζήμια πολιτική. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τη σημασία όσων ανέφερα.

 Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και παραμένω στην διάθεση σας για όποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις .

Με τιμή,

Δρ. Νίκος Κονναρής

Παιδίατρος

*Παιδίατρος

Λ.Μαβίλη 4 Πάφος

Τηλ. /Φάξ : 26950627 Κινητό :  99414242

Email : [email protected]
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
765