Η στάση εργασίας της Καρδιολογικής Κλινικής


TΟΥ ΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦ Α. ΜΟΥΤΗΡΗ MD, MSc, PhD, FESC*

Η διαχείριση μιας επιδημίας, πέραν της γνώσης, απαιτεί και θυσίες. Ενδείκνυται, ο συντονισμός να ανατίθεται από την αρχή σε ένα εμπειρογνώμονα ο οποίος  να πλαισιώνεται από μία συμβουλευτική επιτροπή ειδικών σε διαφορετικά ζητήματα, δικής του επιλογής.

Παρατηρώντας εκ των υστέρων τη διαχείριση της επιδημίας Covid-19 στην πατρίδα μας, εντοπίζουμε τα λάθη που έγιναν. Το πρώτο λάθος ήταν η απουσία συντονιστή, το δεύτερο ήταν η σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής και το τρίτο ήταν οι συχνές και ενίοτε αντικρουόμενες παρεμβάσεις στα ΜΜΕ όλων σχεδόν των μελών της συμβουλευτικής.

Η εντύπωση που δόθηκε είναι ότι τον γενικό συντονισμό τον είχε ο υπουργός Υγείας. Ο υπουργός όμως είναι πολιτικό πρόσωπο και όχι τεχνοκράτης. Ακόμη περισσότερο δεν είχε καμία απολύτως επαφή με το αντικείμενο, δηλαδή με τις επιδημίες.

Η σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής δεν ήταν η καλύτερη. Αποτελείτο από μεγάλο αριθμό ατόμων, πράγμα που την καθιστούσε δύσκαμπτη, με παρόμοια ειδικότητα η εξειδίκευση. Στην ουσία αυτή δεν θα έπρεπε να έχει περισσότερα από 5 άτομα στο σύνολο, με διαφορετική ειδικότητα σε σχέση με το υπό αναφορά αντικείμενο.

Ενώ η ενημέρωση στα ΜΜΕ θα έπρεπε να γίνεται αποκλειστικά από τον συντονιστή, τα μέλη της επιτροπής «παγιδευόμενα» από τα ΜΜΕ, προέβαιναν καθημερινά σε δηλώσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αντικρουόμενες και προκαλούσαν σύγχυση στον κόσμο.

Η απουσία τακτικής ενημέρωσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο ήταν επίσης εμφανής.

Το κυριότερο λάθος τακτικής της επιτροπής ήταν η συμβουλή προς τον Υπουργό να αναστείλει για ένα διάστημα τα τακτικά ραντεβού στα γενικά νοσοκομεία και να περιοριστεί η λειτουργία των θαλάμων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία στο 70-85%.

Αυτό το μέτρο προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση των ασθενών που ενέπιπταν σε άλλες ειδικότητες πέραν του covid-19, με αρνητικό επακόλουθο την αυξημένη θνησιμότητα.

Ακόμη και σήμερα βιώνουμε τις επιπτώσεις αυτού του μέτρου. Με το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στο θάλαμο covid του ΓΝ Πάφου να προέρχεται από τους άλλους θαλάμους ειδικοτήτων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εργάζονται με μειωμένο προσωπικό, η επιτρεπόμενη πληρότητα των θαλάμων νοσηλείας ειδικοτήτων δεν υπερβαίνει το 85% με αποτέλεσμα ασθενείς να ταλαιπωρούνται για πολλές ώρες στο τμήμα Πρώτων Βοηθειών σε αναμονή διαθέσιμης  κλίνης για νοσηλεία.

Η οικονομική ζημιά για το γενικό νοσοκομείο είναι επίσης σημαντική,, αφού μεγάλος  αριθμός ασθενών παραπέμπεται υποχρεωτικά  για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη υποχρεωτικά  μειωμένη πληρότητα στη Καρδιολογική κλινική και τις αρνητικές συνέπειες στη νοσηλεία των καρδιοπαθών, αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές του ΓΝ Πάφου, οι γιατροί της Κλινικής εξαγγείλαμε στάση εργασίας αύριο Δευτέρα 9 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 08:00-12:00.

Η στάση εργασίας σκοπό έχει να δείξει στη διεύθυνση του Οργανισμού το λάθος που έκανε μετακινώντας προσωπικό και αποδυναμώνοντας τις κλινικές,, αντί να διορίσει έκτακτο προσωπικό για το θάλαμο κόβιτ, και να ασκήσει πίεση παράλληλα για την διόρθωση του προβλήματος, με την επαναφορά του προσωπικού πίσω στις κλινικές που εργάζονταν προηγουμένως.

Για τη στάση εργασίας ενημερώθηκε η διεύθυνση του Οργανισμού, του Υπουργείου και οι κλαδικές Συντεχνίες.

Στη διαχείριση προβλημάτων όπως η παρούσα επιδημία, οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και να τις διέπει η λογική, έχοντας ως αρχή να μην αποδυναμώνεται μια υπηρεσία για να επωφεληθεί μια άλλη.

Η διαχείριση της επιδημίας Covid19, δεν αποτελεί εξαίρεση.

*Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής

Κλινικός Καθηγητής Καρδιολογίας

Μέλος Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
737