Αυτό αναμένω από τη νέα Υπουργό Υγείας


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΠΟΤΑΜΙΤΗ FEBGH*

Αυτό που αναμένω από τη νέα Υπουργό Υγείας είναι την έντονη συνέχεια παρέμβαση της ως πολιτική προϊσταμένη του Υπουργείου με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ποιότητας  στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Στα πλαίσια της πορείας και της ανάπτυξης του συστήματος υγείας θα πρέπει για (ΟΑΥ) ύπαρξη άριστη και χωρίς καχυποψία συνεργασία του Ασφαλιστικού Οργανισμού και της Ιατρικής Κοινωνίας μέσω του ΠΙΣ και των επιστημονικών Εταιρειών και άλλους παρόχους. Το Υπουργείο πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο με την σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής  μ’ εκπροσώπηση Ιατρών και Ασθενών.

Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η Επιτροπή Εθνικών Πρωτοκόλλων και Κατευθυντήριων Γραμμών με συγκεκριμένες εντολές και χρονοδιαγράμματα δράσης. Τώρα πια δεν χρειάζονται προεκλογικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Η υιοθέτηση αλγόριθμων στην Ιατρική πράξη θα εξασφαλίσει τον περιορισμό των καταχρήσεων και των αχρείαστων ιατρικών πράξεων σε εξωνοσοκομειακό, αλλά και ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

Η Υ.Υ θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προγραμμάτων Ιατρικής  εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να δημιουργηθεί Σχολή Συνεχούς Εκπαίδευσης Οικογενειακών Ιατρών. Στη συνέχεια η μοριοδότηση σε σχέση με άλλες δραστηριότητες να διαμορφώνει την αμοιβή τους στα πλαίσια συμμετοχής  στο ΓεΣΥ. Κατ’ ανάλογο τρόπο, η δραστηριότητα κάθε ειδικού ιατρού σχετικά με την έρευνα, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή σε συνέδρια και με πρόγραμμα μορίων αξιολόγησης να εξασφαλίζει τ’ απαραίτητα μόρια συμμετοχής στο ΓεΣΥ.

Θα χρειαστούν θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τα ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ και Νοσοκομεία ΟΚΥπΥ. Θα πρέπει νομοθετικά να απαιτείται διαμόρφωση  εσωτερικών κανονισμών ως και διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. Όλα τα Νοσοκομεία θα πρέπει ν’ αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους τους αριθμό θανάτων, επιπλοκών, αριθμό επεμβάσεων καθώς και αναφορά της εκπαίδευσης και εμπειρίας των συνεργατών Ιατρών.

Κάθε Νοσοκομείο θα πρέπει να προχωρεί σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και βάσει των αναφερόμενων κριτηρίων μετά από αξιολόγηση, να παίρνει χαρακτηρισμό επιπέδου. Στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η κτιριακή διαμόρφωση, αλλά και η τεχνολογική υποστήριξη των Νοσοκομείων, καθώς επίσης  η εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού. 

Απαραίτητη  η δημιουργία επιτροπής λοιμώξεων με αναφορά περιστατικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Με όλα αυτά, η κάθε επένδυση σε νοσοκομειακή μονάδα, δεν θα είναι απλά μια επιχειρηματική πράξη αλλά θα τίθεται ως προϋπόθεση η συμμετοχή των επενδυτών στην εξασφάλιση της ποιότητας.

Η Υ.Υ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να επιτραπεί  στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ η δημιουργία ιδιωτική πτέρυγας ιατρικής εκτός ΓεΣΥ κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις σε ποσοστό νοσηλείας, για να διευκολύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων για ανάπτυξη της Τουριστικής  Ιατρικής, με ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας. Αυτό, θα σπρώξει στην προσέλκυση επενδύσεων σε υψηλό επίπεδο Ιατρικής πχ. Πρωτονοθεραπείας στην Ογκολογία, Νανοχειρουργικής, Κοσμητικής Ιατρικής και άλλα.

Η μετατροπή των Νοσοκομείων ΟΚΥπΥ σε πραγματικά αυτόνομα Νοσοκομεία με δυνατότητες απόδοσης θα είναι καθοριστική πράξη στην πορεία των Υπηρεσιών Υγείας. Όλες οι κλινικές τμήματα των Νοσοκομείων θα πρέπει να μετατραπούν σε Κρατικές και Πανεπιστημιακές για ν’ ανοίξει ο δρόμος μεταπήδησης Ιατρών βάσει καθεστώτων συμβολαίων στις Πανεπιστημιακές. Ν’ ανοίξει επίσης η συνεργασία με Ιατρούς εκτός των ΟΚΥπΥ Νοσοκομείων ως Επιστημονικοί συνεργάτες.

Οι Ιατροί που θα παραμείνουν στις «Κρατικές» δεν θα χάσουν τα κεκτημένα δικαιώματα. Αυτοί που θα μεταπηδήσουν στις Πανεπιστημιακές κλινικές θ’ ακολουθήσουν τον φιλόδοξο δρόμο της Έρευνας και Εκπαίδευσης. Έτσι θα εξασφαλιστεί χώρος εκπαίδευσης των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών που στην παρούσα φάση είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Για να μπορέσει η Υπουργός Υγείας να καθοδηγήσει για όλες αυτές τις αλλαγές που οδηγούν στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της προόδου θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως πολιτικός οραματιστής, βοηθούμενη από τεχνοκρατικές επιτροπές και να υπηρετήσει τη νέα Κυβέρνηση με ανθρωποκεντρική συμπεριφορά που είναι και φιλοσοφία του νέου Προέδρου.

Η Υ.Υ Πόπη Κανάρη έχει όλα τα χαρακτηριστικά ανθρώπου, επιστήμονα με επιτυχή πορεία σε κέντρα αποφάσεων που έμμεσα και άμεσα συνδέονταν με τον τομέα της Υγείας. Συμμετέχοντας σε μια Κυβέρνηση ελπιδοφόρας αλλαγής και προόδου δεν έχει περιθώρια αποτυχίας.

*Πρώην Πρόεδρος Ιατρικού Συμβουλίου

   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter380