Το ΚΕΒΕ ανακαλεί την εισήγηση του για διορισμό ιατρών στο ΔΣ του ΟΑΥ


Το ΚΕΒΕ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Το ΚΕΒΕ μελέτησε διεξοδικά σε πολύωρη συνεδρία του το πιο πάνω θέμα (Διορισμοί στον ΟΑΥ) και ιδιαίτερα των Προνοιών του Περί ΓΕΣΥ Νόμου του 2001 και των τροποποιήσεων αυτού και ειδικότερα το περιεχόμενο του άρθρου 8 που αφορά το ασυμβίβαστο του Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου του ΟΑΥ. Επειδή η σχετική πρόνοια επιδέχεται διαφορετικών νομικών ερμηνειών, για τους λόγους αυτούς η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ αποφάσισε όπως ανακαλέσει την εισήγηση της για διορισμό ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ.

Ενόψει της πιο πάνω πρόνοιας του Νόμου εγείρεται θέμα και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων καθότι η σύζυγος του είναι παροχέας υπηρεσιών υγείας στο ΓΕΣΥ.

Το ΚΕΒΕ πίστευε και πιστεύει ότι η συμμετοχή έμπειρων τεχνοκρατών ιατρών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματική και επιτυχή εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Τέλος επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι το ΚΕΒΕ στηρίζει το ΓΕΣΥ όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Βουλή αλλά καταδικάζει απαράδεκτες συμπεριφορές από το Συμβούλιο του ΟΑΥ και θα είναι πάντα θεματοφύλακας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αυστηρά μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΓΕΣΥ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1287