ΣΙΣ ΓεΣΥ: Κρούσματα καταχρήσεων- στρεβλώσεων από την υπεύθυνη άσκηση ιατρικής


 Ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ απευθύνεται στους γιατρούς που έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ και αναφέρει:

"Συνάδελφοι, το γενικό Σχέδιο υγείας είναι μια τεράστια κοινωνική κατάκτηση της κυπριακής κοινωνίας, που πρέπει να υπερασπιστούμε και να διαφυλάξουμε μέχρι να σταθεροποιηθεί και να εδραιωθεί οριστικά.
Είναι επίσης το πεδίο δραστηριότητας μας με καθολικά ψηλές προσδοκίες. Όλος ο λαός αναμένει την άσκηση ιατρικής με όρους ψηλού επιπέδου ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και επαγγελματισμού, που αφήνει ικανοποιημένους τόσο τους ασθενείς όσο και τους επαγγελματίες υγείας.
Παρατηρούμε με ανησυχία, έστω και μεμονωμένα κρούσματα καταχρήσεων και στρεβλώσεων από την υπεύθυνη άσκηση ιατρικής.
Εάν πάρουν μεγαλύτερη έκταση θέτουν σε κίνδυνο το όραμα ενός ΓεΣΥ που να αποτελεί παράδειγμα για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.

Σας καλούμε να κάνουμε το παν, να συμβάλουμε να περιοριστούν αυτά τα αρνητικά φαινόμενα στο ελάχιστο δυνατόν.

Γνωρίζουμε ότι με τη βοήθεια όλων μας ο ΟΑΥ θα καθιερώσει κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα για τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία του ΓεΣΥ.

Ανεξάρτητα όμως από τις διαδικασίες του ΟΑΥ, ας εφαρμόσουμε άμεσα και συμπληρωματικά, κανόνες αυτορρύθμισης και τις γνωστές από τα διεθνή πρότυπα πρακτικές στα πλαίσια κάθε ειδικότητας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και το μεγαλύτερο ώφελος στον ασθενή χωρίς σπατάλες, περιττές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις. Στόχος που αφορά όλους είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος.
Εξηγώντας με υπομονή και επιχειρήματα στους ασθενείς το ευρύτερο κονωνικό συμφέρον, που είναι και δικό τους, για την υγεία που διαχρονικά μας αξίζει μπορούμε να εξασφαλίζουμε και τη δική τους συνεργασία και κατανόηση.
Όλοι οι ασθενείς δικαιούνται όσες εξετάσεις χρειάζονται και όχι όσες υπάρχουν.
Η ενεργοποίηση μας στον τομέα της πρόληψης των καταχρήσεων πρέπει να είναι εξίσου δραστήρια με τις προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων της πρώτης φάσης και τη σωστή προετοιμασία για τη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
704