Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ συνεχίζουν τον αγώνα τους, αλλά παραμένουν προσηλωμένοι στο ΓεΣΥ


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προσωπικού του ΟΑΥ κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα της κάλυψης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας για το προσωπικό και τις οικογένειες τους, μέχρι τον Ιούνιο του 2020 που θα ενταχθεί στο ΓεΣΥ.

Κατά τη συνέλευση, το προσωπικό επαναβεβαίωσε το αίτημα του για ίση μεταχείριση και άρση της δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του, με την άμεση αποδέσμευση του κονδυλιού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τη Βουλή, όπως έπραξε με τα αντίστοιχα κονδύλια στους προϋπολογισμούς των υπόλοιπων Οργανισμών στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Το προσωπικό του Οργανισμού θεωρεί απαράδεκτη την θυματοποίηση του, από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που προβάλλει επιχειρήματα, διλήμματα και συμβολισμούς χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ενεργειών είναι το προσωπικό και οι οικογένειες τους, εδώ και μήνες, να παραμένουν ανασφάλιστες όσον αφορά στις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και δημιουργώντας παράλληλα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος καθώς, μέχρι σήμερα, παραμένουν απλήρωτες 9 απαιτήσεις για χειρουργικές επεμβάσεις και 2 απαιτήσεις για τοκετούς.

Το προσωπικό του Οργανισμού αποφάσισε να συνεχίσει να διεκδικεί το δίκαιο αίτημα του, «με γνώμονα ότι όλοι πρέπει να τυγχάνουμε της ίδιας ακριβώς μεταχείρισης» και για το λόγο αυτό θα  προχωρήσει σε σειρά ενεργειών, μέχρι την οριστική αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος του. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η παρουσία εκπροσώπων του προσωπικού έξω από τη Βουλή κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Τέλος, το προσωπικό του Οργανισμού, παρά τα εμπόδια, τη θυματοποίηση και την άνιση μεταχείριση, παραμένει προσηλωμένο στο στόχο της πλήρους εφαρμογής του ΓεΣΥ και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται, καθώς η επιτυχημένη εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι προς όφελος της κοινωνίας μας και των πολιτών της.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
310