Εισηγήσεις ΣΙΣ ΓεΣΥ στον ΟΑΥ για αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών κατά του κορωνοϊού


 Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓΕΣΥ

«Ο Σύνδεσμος μας, σε διαβουλεύσεις που είχε σήμερα με τον ΟΑΥ και τους οργανωμένους ασθενείς, προώθησε εισηγήσεις για την αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών στην μεγάλη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τους οποίους και καλούμε να συμβάλουν με κάθε δυνατό τρόπο.
Κατόπιν επεξεργασίας προτάσεων από την επιτροπή οικογενειακών γιατρών, ζητήθηκε από τον ΟΑΥ να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους οικογενειακούς γιατρούς που θα συνοδεύονται με πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της πρώτης επαφής των ασθενών με τον προσωπικό τους γιατρό και την αντιμετώπιση των περιστατικών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Οι οικογενειακοί γιατροί όπως και οι ειδικοί πρέπει να είναι διαθέσιμοι με μηχανισμό που θα αποφασίσουν (περιλαμβανομένης και της γραμματειακής υποστήριξης) ώστε να δίνουν τηλεφωνικά οδηγίες σε όσους ασθενείς δεν θα προσέρχονται στο ιατρείο λόγω μη επείγοντος περιστατικού, συμβάλλοντας έτσι στη προσπάθεια για περιορισμό της μετάδοσης του ιού.
Τα επείγοντα περιστατικά που δεν σχετίζονται με τον κορωνοϊό θα αντιμετωπίζονται στο ιατρείο με ραντεβού και προηγούμενη τηλεφωνική διαδικασία λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας.
Τα ύποπτα περιστατικά για πιθανότητα νόσησης με τον ιό θα πρέπει να επικοινωνούν με τον οικογενειακό γιατρό και να παίρνουν οδηγίες περιορισμού, αντιμετώπισης ή περαιτέρω διαχείρισης από το 420-υπηρεσία ασθενοφόρων- Ο γιατρός χρησιμοποιώντας την ειδική τηλεφωνική γραμμή για απευθείας επαφή θα βοηθά στην επιτάχυνση των διαδικασιών με βάση το αποφασισμένο πρωτόκολλο-οδηγό (δειγματοληψίες, τυχόν ανάγκη νοσηλείας κλπ).
Με τα πιο πάνω απαλλάσσεται το 420 από μεγάλο όγκο εργασίας και διευκολύνεται να ανταποκρίνεται όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Όπου υπάρχει δυσκολία ανταπόκρισης του γιατρού λόγω δικαιολογημένης άδειας απουσίας (πχ νόσηση , απασχόληση στα κέντρα λοιμωδών νοσημάτων) πρέπει να ορίζεται αντικαταστάτης.
Όσο αφορά τη λειτουργία των κέντρων λοιμωδών νοσημάτων πρέπει να αξιοποιηθεί η συμμετοχή ειδικών για τις λοιμώξεις και των οικογενειακών γιατρών με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο με βάση ένα πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες και σε συνεννόηση με τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης και το Υπουργείο Υγείας.
Είναι σημαντικό επίσης να εξασφαλιστεί επάρκεια στις προστατευτικές στολές και εξοπλισμό (και άλλα μέτρα με στόχο μηδενικά ποσοστά στη μόλυνση του ιατρικού προσωπικού), καθώς και επάρκεια στις δειγματοληψίες για τον ιό με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ιδιωτικού τομέα) και σε αναπνευστήρες (αξιοποιώντας όταν χρειαστεί και αυτών του ιδιωτικού τομέα με ένα επεξεργασμένο από τώρα σχέδιο)
Σε αυτή τη μάχη απαιτείται πλήρης συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρ' όλο που αναγνωρίζεται το μεγάλο βάρος που πέφτει στις δομές και τους μηχανισμούς του δημόσιου τομέα, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται επίσης συντονισμός με όλους τους φορείς και θεσμούς που εμπλέκονται στη διαχείρισης της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
295