10 επισημάνσεις - συμπεράσματα Συνδέσμου Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ


Ο δρ  Ανδρέας Χρυσάνθου στην Προεδρία του Συνδέσμου

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος  Ιδιωτών Ιατρών Συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ αναφέρει: 

"Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η ιδρυτική συνέλευση του Συνδέσμου Ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με το ΓεΣΥ (ΣΙΣΓΕΣΥ)

Συζητήθηκε η πορεία και τα προβλήματα του ΓεΣΥ τους πρώτους μήνες λειτουργίας του και έγινε ενημέρωση των γιατρών- μελών του συνδέσμου για τις επαφές του ιδρυτικού Συμβουλίου και το έργο των επιτροπών και των ομάδων εργασίας το προηγούμενο διάστημα.

Παρουσιάστηκαν τα σημεία συναντίληψης με τον ΟΑΥ, το Υπουργείο υγείας και τις οργανώσεις των ασθενών. Η συναντίληψη αυτή και η θετική ανταπόκριση του ΟΑΥ συνέβαλε στην επίλυση αρκετών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Καταγράφηκαν όμως και αρκετά προβλήματα που παραμένουν και δημιουργούν δυσκολίες στο έργο των γιατρών αλλά και στην ικανοποίηση των δικαιολογημένων απαιτήσεων και αναγκών των ασθενών.

Στην πλούσια και σε βάθος συζήτηση που ακολούθησε, όπου τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός συναδέλφων επισημάνθηκαν αρκετά θέματα που προβληματίζουν τους γιατρούς και αφορούν την μελλοντική πορεία του ΓεΣΥ, με κυρίαρχο το θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Επισημάνσεις - Συμπεράσματα:

1. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση και λειτουργία του συνδέσμου ήταν μια αναγκαιότητα. Με τον σύνδεσμο οι γιατροί που εχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ απέκτησαν φωνή. Η παρέμβαση μας τους πρώτους μήνες του ΓΕΣΥ ήταν καθοριστική και υποβοηθητική για καλύτερο ΓεΣΥ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σημαντικών θεσμών και φορέων της πολιτείας και της κοινωνίας. Οι προσπάθειες μας στηρίζονται σε υγιείς βάσεις γιατί υπηρετούν το γενικό συμφέρον.

2. Η διαχείριση των οικονομικών είναι κεφαλαιώδης. Το κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να έχει όφελος για τον ασθενή.Έχει τεράστια σημασία η αναλογία αξίας- κόστους κάθε ιατρικής πράξης. Η προσαρμογή του Κύπριου πολίτη στο νέο περιβάλλον θα πάρει χρόνο και χρειάζεται πολλή προσπάθεια για την εκπαίδευση του κοινού και την αλλαγή κουλτούρας στους γιατρούς και κατ' επέκταση στους ασθενείς. Ο ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα στην οργάνωση των ελέγχων για καταχρήσεις, έλεγχο ποιότητας, επιμόρφωση ιατρών, έλεγχο σπατάλης και αμοιβών. Ο σύνδεσμος μας είναι έτοιμος να βοηθήσει, το ίδιο δε πρέπει να πραξουν και οι επιστημονικές εταιρείες με την ενθάρρυνση και την ενίσχυση από τον ΠΙΣ που αποτελεί τον διαχρονικό θεσμό των γιατρών.
Ο ΟΑΥ πρέπει να διαθέσει πόρους για ενδυνάμωση των ελέγχων από ειδικούς και συμβούλους για κάθε ειδικότητα.
Έχουν παρατηρηθεί συμπεριφορές προς το χειρότερο, καταχρήσεις με κόστος που πληρώνει όχι μόνο ο ΟΑΥ αλλά και τα εργαστήρια και τα ακτινολογικά κέντρα χωρίς να φταίνε, όπως επίσης και φόρτος εργασίας και ευθύνες στους οικογενειακούς γιατρούς που φυσιολογικά ανήκουν στους ειδικούς γιατρούς. Είναι επιτακτική ανάγκη από αυτό το πρώιμο σταδιο να περιοριστούν οι καταχρήσεις του συστήματος. Οι γιατροί επιζητούν την οριοθέτηση των ιατρικών πράξεων στα πλαίσια πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών που θα εκπονηθούν από την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά.

3. Άμεσα ο ΟΑΥ θα πρέπει να προχωρήσει σε διαφωτιστική εκστρατεία του κοινού για τις λειτουργίες και τους τρόπους πρόσβασης των δικαιούχων εντός των υπηρεσιών του Γεσυ. Πρέπει στοχευμένα να κινηθεί η εκστρατεία στα αδύναμα δυσλειτουργικά σημεία. Να εκδοθεί ενημερωτικό έντυπο που να συνοψίζει τις συχνότερες λειτουργίες του ΓεΣΥ για τους δικαιούχους.

4. Η προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών και επίλυση των προβλημάτων που θέσαμε στο υπόμνημα μας πρέπει να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
Έγινε συζήτηση και προτάθηκαν τα πιο κάτω:
Βελτιώσεις στο λογισμικό. Να ληφθούν υπ' όψιν οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδικοτήτων στη λειτουργία του συστήματος.
Τα παραπεμπτικά να βασίζονται στην ιατρική αξιολόγηση και την εξέταση του ασθενούς.
Να υπάρξει ξεχωριστός
προυπολογισμός για κάθε ειδικότητα.
Να γίνει προγραμματισμός με χρονοδιαγράμματα - ένας οδικός χάρτης για τη λύση των προβλημάτων και την πορεία του ΓεΣΥ.
Να προχωρήσει το σύστημα εφημεριών. Ετοιμότητα να συμβάλουμε με ιδέες και προτάσεις
Ο θεσμός του αντικαταστάτη έχει προβλήματα. Ετοιμότητα να παρουσιάσουμε εισηγήσεις.
Είναι σημαντική η εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλλου το ταχύτερο δυνατό.

5. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικά και συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των παρόχων και ο ΟΑΥ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

6. Πρέπει να στηθούν γέφυρες με τους γιατρούς του δημοσίου και να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας.
Η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να στηρίξουν τόσο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να ειναι βιώσιμα όσο και τα δημόσια ώστε να αποφύγουν κινδύνους κατάρρευσης ή ξεπουλήματος σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

7. Καλούμε τις επιστημονικές εταιρείες να εμπλακούν περισσότερο στην επίλυση των προβλημάτων καθώς και σε θέματα που απαιτείται η γνώση και η εμπειρία των ειδικοτήτων ( πχ πρωτόκολλα, ποιότητα, πρόληψη καταχρήσεων κλπ )

8. Μακρυά από κάθε σκοπιμότητα πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και υποβοηθητικοί στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει με επιτυχία το ΓεΣΥ όπως το ονειρεύεται η κοινωνία.

9. Το επόμενο διάστημα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για ομαλοποίηση της πρώτης φάσης και να προχωρήσουν οι συμφωνίες με τα νοσηλευτήρια ώστε να προετοιμαστεί στον λίγο χρόνο που απέμεινε η δεύτερη φάση.

10. Θα υπερασπιστούμε τον ρόλο και το αυτονόητο καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτών γιατρών που εντάχθηκαν και θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ από παράλογες και επικίνδυνες στρεβλώσεις. Θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα όσοι προώθησαν θέσεις αντίθετες με τη σωστή λειτουργία των γιατρών του ΓεΣΥ που θα μπορούσαν να είναι τελικά σε βάρος των γιατρών συνολικά.

Ξεχωριστό θέμα στη Γεν. Συνέλευση ήταν το θέμα των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που έχουν διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων συναδέλφων. Δημιουργήθηκαν επίσης επιτροπές σε μεγάλες ειδικότητες.

Τα μέλη του Δ.Σ. αυξήθηκαν από 7 σε 11
(Το καταστατικό προβλέπει 7, 9 ή 11 μέλη)

Δ.Σ. ΣΙΣΓΕΣΥ:

Ανδρέας Χρυσάνθου, πρόεδρος
Κυριάκος Παντζιαρής, γραμματέας
Πανίκος Θεοδώρου, αντιπρόεδρος
Μόνικα Μιχαηλίδου, ταμίας
Δημήτρης Παπαπέτρου, μέλος
Αχιλλέας Περδίος, μέλος
Κυριακή Τσόκκου, μέλος
Μάριος Λιασίδης, μέλος
Ανδρέας Σταυρίδης, μέλος
Νάσω Θεοδώρου μέλος
Κυριάκος Γιάλλουρος, μέλος"
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
846