Το μέλλον των νοσοκομείων Λεμεσού – Πάφου


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦ Α. ΜΟΥΤΗΡΗ*

Η σκέψη για τη «συμπλεγματοποίηση» των γενικών νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου τέθηκε για πρώτη φορά το 2011. Συζητήθηκε τότε, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, η προσφορά ενοποιημένων υπηρεσιών στα δύο νοσοκομεία, τα οποία σταδιακά θα εφάρμοζαν ενιαία πολιτική και σχεδιασμό στρατηγικής.

Η σκέψη φάνταζε λαμπρή δεδομένης της δυναμικής των δύο γενικών νοσοκομείων, του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτά καθώς και την εφεδρική διαθεσιμότητα των άλλων δύο μικρότερων νοσοκομείων, που θα συμμετείχαν στη συμπλεγματοποίηση, του νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και του νοσοκομείου Κυπερούντας.

Ο αρχικός σχεδιασμός έμεινε δυστυχώς στη σκέψη.

Με την αυτονόμηση των γενικών νοσοκομείων και την ανάθεση της διοίκησης στον ΟΚΥπΥ, το θέμα της συμπλεγματοποίησης βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο. Η εκτελεστική διοίκηση που ήταν πια ενιαία, άρχισε να πλέκει τον ιστό για την ενοποίηση των υπηρεσιών στα δύο γενικά νοσοκομεία και στα άλλα δύο μικρότερα.

Προσωπικά πιστεύω πως θα πρέπει να γίνουν κάποια θαρραλέα βήματα για να ολοκληρωθεί η συμπλεγματοποίηση με σκοπό να καταστεί ο νέος οργανισμός που θα προκύψει αξιόμαχος, υπολογίσιμος και ανταγωνιστικός, στη νέα εποχή που εισήλθαμε, αυτή του ενιαίου συστήματος υγείας, του ΓεΣΥ.

Αυτά συνοψίζονται στα πιο κάτω:

1ο: Η ολοκλήρωση της διοικητικής ενοποίησης με την επέκταση στο κλινικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως η διοίκηση των κλινικών θα μετατραπεί σε ενιαία και ότι θα υπάρχει εκεί που χρειάζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων στα δυο νοσοκομεία, σύμφωνα με τις κατά καιρούς επικρατούσες συνθήκες

2ο: Η εισαγωγή τριτοβάθμιων υπηρεσιών όπως η χειρουργική καρδίας-αγγείων, η χειρουργική νευρικού συστήματος και πλαστικής χειρουργικής, υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σήμερα, αλλά που είναι πολύ χρήσιμες και αναγκαίες στη περιφέρεια Λεμεσού - Πάφου, η οποία είναι σήμερα αδικημένη στον τομέα αυτό.

3ο: Η ουσιαστική μετατροπή των δύο νοσοκομείων σε πανεπιστημιακά με την ενίσχυση της συνεργασίας με την ιατρική σχολή με την οποία συνεργάζονται σήμερα τα δύο νοσοκομεία για την προπτυχιακή πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών καθώς και με την επέκταση παραχώρησης πλήρους  ειδικότητας στους κύριους τομείς της ιατρικής και με επιτόπια αξιολόγηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Η εισαγωγή του ΓεΣΥ και η προηγηθείσα αυτονόμηση άνοιξε νέους ορίζοντες για τα γενικά νοσοκομεία της Λεμεσού και της Πάφου. Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για καλύτερη διοικητική οργάνωση και για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών χρήσιμων για την κοινωνία αλλά και για την πρόοδο του οργανισμού. Σημασία έχει να εκμεταλλευτούμε κατάλληλα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να προχωρήσουμε μπροστά στη νέα εποχή, των σύγχρονων θεραπειών, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Το όφελος αναμφίβολα θα είναι πολύ μεγάλο για την πατρίδα μας, μακρόχρονα.

*MD, DIC, MSc, PhD, FESC

Β. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΓΝ Πάφου

Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
532