Το Γε.Σ.Υ. πρέπει να βελτιώνεται και να ενδυναμώνεται συνεχώς


ΤOY ΠΕΤΡΟΥ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ*

Ο ΟΑΥ απαντώντας σε αίτημα της ΟΣΑΚ για περίληψη του βιογραφικού των προσωπικών  γιατρών στην ιστοσελίδα του, απάντησε ως εξής: «Σχετικά με πληροφορίες για το βιογραφικό των προσωπικών γιατρών, αυτές δεν δύνανται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, εφ΄ όσον ο οργανισμός δεν μπορεί να ελέγξει την ορθότητά τους. Αυτό θα μπορούσε να υποβληθεί ως αίτημα προς το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ή τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, που παρέχει την αναγνώριση της ειδικότητας και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχα».

Θεωρώ απαραίτητο  κάθε δικαιούχος να έχει μερικές απαραίτητες πληροφορίες για να μπορεί να κάμει ελεύθερη, αλλά και ορθή επιλογή του προσωπικού του γιατρού, αλλά και του ειδικού γιατρού στο οποίο θα αποταθεί. Τέτοιες απαραίτητες πληροφορίες είναι η ηλικία του γιατρού, το πανεπιστήμιο από όπου πήρε το πτυχίο ιατρικής και την ειδικότητά του και το έτος που τα πήρε. Αυτές τις πληροφορίες μπορεί πολύ εύκολα να τις ελέγξει ο ΟΑΥ. Αντιλαμβάνομαι ότι την αίτηση γιατρού για ένταξη στο Γε.Σ.Υ. πρέπει να τη συνοδεύει με το πτυχίο και το πιστοποιητικό της ειδικότητάς του. ΄Οσο για την ημερομηνία γεννήσεως, αν δεν φαίνεται στα άλλα έγγραφα, μπορεί να την αντιγράφει από την ταυτότητά του.

Οι πιο πάνω απλές πληροφορίες είναι απαραίτητα στοιχεία για να βοηθούν το δικαιούχο στην επιλογή του γιατρού απόν οποίο θα λάβει υπηρεσίες υγείας ή θα αποταθεί για κάποια εξέταση ή επέμβαση. Ο  δικαιούχος πρέπει να γνωρίζει, αν ο γιατρός είναι ηλικιωμένος ή υπερήλικας, ή αν είναι έμπειρος  ή νεαρός. Είναι απαραίτητο επίσης να γνωρίζει πότε πήρε το πτυχίο και την ειδικότητά του και από ποιο πανεπιστήμιο.

Αποτάθηκα μερικές φορές προσωπικά και γραπτώς και τηλεφωνικώς στον ΟΑΥ υποβάλλοντας αυτή την παρατήρηση. Απάντηση δεν πήρα στις γραπτές μου παρατηρήσεις. Μόνο σε μια τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα, πήρα την απάντηση, ότι δεν μπορούν να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες, επειδή αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Θεωρώ ότι τα «προσωπικά δεδομένα» είναι μια έωλη δικαιολογία. Ο πραγματικός λόγος είναι η προστασία των γιατρών που με την δημοσίευση αυτών των πληροφοριών θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Θα είναι δύσκολο ένας ασθενής να επιλέξει ένα γιατρό, που βρίσκεται στην όγδοη δεκαετία της ζωής του για εξέταση ή για κάποια επέμβαση. Αυτή η πολιτική όμως αδικεί και τους γιατρούς με πλούσιο βιογραφικό, με λαμπρές σπουδές και ειδικεύσεις, με πείρα και εμπειρίες και με σύγχρονες γνώσεις. Δεν μπορεί για παράδειγμα ένας δικαιούχος να μπορεί να κάμει ορθή επιλογή για μια επέμβαση, όταν απλώς βλέπει στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ το όνομα του γιατρού και την ένδειξη π.χ. Γενική Χειρουργική, χωρίς άλλη πληροφορία.

 Η δικαιολογία του ΟΑΥ στην απάντηση προς την ΟΣΑΚ είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.  Μερικές πληροφορίες, τις απλές και απαραίτητες, τις έχει ο ΟΑΥ στα αρχεία του και μπορεί να τις ελέγξει και να τις αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.  Όμως πρέπει να φροντίσει και να δώσει την ευκαιρία σε όσους παρόχους το επιθυμούν να αναρτήσουν στη σελίδα τους και άλλες πληροφορίες, που να βοηθούν τον δικαιούχο στην επιλογή του. Δεν χρειάζεται να ελέγχει ο ΟΑΥ τις πληροφορίες που αναρτά ο πάροχος. Είναι αρκετό αυτές οι πληροφορίες να αποτελούν το βιογραφικό του γιατρού, που να πιστοποιείται η ακρίβεια του με υπογραφή και σφραγίδα και του Ιατρικού Συμβουλίου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτά θα πρέπει να τα φροντίζει ο ενδιαφερόμενος γιατρός, που θέλει να δίνει ορθή εικόνα στους δικαιούχους. Εκτός αν ο ΟΑΥ θέλει να μας πει, ότι αυτή τη διαδικασία πρέπει να την αναλαμβάνει ο ίδιος ο δικαιούχος, που θέλει να επιλέξει γιατρό.

Εκτιμώ πολύ το έργο που επιτελεί ο ΟΑΥ και οι λειτουργοί του. Όμως πιστεύω πως πολλά απλά πράγματα μπορεί να γίνονται ταχέως, για να βελτιώνουν τις υπηρεσίες του ΟΑΥ. Είναι όμως απαραίτητο να μην αφήσει το μικρόβιο της γραφειοκρατείας που έχει ήδη προβάλει τον Οργανισμό, να προσδώσει στον ΟΑΥ την γραφειοκρατική απάθεια της δημόσιας υπηρεσίας.

Προς επιβεβαίωση του ισχυρισμού μου αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του Γε.Σ.Υ. διάβασα μια μέρα στην εφημερίδα, ότι ο ΟΑΥ θα προέβαινε εκείνη τη βδομάδα σε αναβάθμιση του λογισμικού του. Θεώρησα ότι ήταν ευκαιρία και αμέσως έστειλα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την εισήγηση να περιλάβουν στην αναβάθμιση και τη δυνατότητα να βλέπουν οι δικαιούχοι και τα παραπεμπτικά. Μου απάντησαν ότι αυτή η αλλαγή δεν θα γινόταν σε εκείνη την αναβάθμιση, αλλά θα την είχαν υπόψη τους για την επόμενη φορά. Πράγματι η αλλαγή έγινε, αλλά μόλις πριν δυο περίπου μήνες.

Αντιλαμβάνομαι στις δυσκολίες για βελτίωση του Γε.Σ.Υ.  Θέλω όμως να τονίζω, ότι μερικά απλά πράγματα, πρέπει να τυγχάνουν άμεσης αντιμετώπισης. Το Γε.Σ.Υ. είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του λαού. Αντιμετωπίζει δυσκολίες και βελτιώνεται συνεχώς. Οι βελτιώσεις θα το καταστήσουν βιώσιμο. ισχυρό, αξιόπιστο  και άτρωτο.

Αρθρογράφος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
303