Η Οικονομική κρίση του 2013 και οι μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου


 ΤΩΝ: ΔΡΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ1 , ΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2   ΚΑΙ ΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τον Μάϊο του 2011 η Κύπρος αποκόπηκε από τις διεθνείς αγορές και εισήλθε σε βαθιά τριετή οικονομική κρίση με αρχική μείωση του ΑΕΠ κατά 2,2%. Τον Μάρτιο του 2013 υπογράφηκε δανειακή σύμβαση με την Τρόικα (Επιτροπή της ΕΕ, Διεθνή Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ύψους 10 δις Ευρώ. Η ύφεση συνεχίστηκε με μείωση του ΑΕΠ κατά -5,9% για το 2013, και -2,5% για το 2014. Η Κύπρος απολαμβάνει ένα υψηλό επίπεδο υγείας σε σύγκριση με τις άλλες Χώρες της ΕΕ-28.

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας της Κύπρου είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των 28 χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσδόκιμο επιβίωσης είναι υψηλότερο. Η Κύπρος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει τις χαμηλότερες συνολικές δαπάνες υγείας σε ποσοστό του ΑΕΠ που ανέρχονται στο 6,7% και τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες που φθάνουν το 3,83% του ΑΕΠ και προέρχονται κυρίως από τον οικογενειακό προϋπολογισμό (out-of pocket). Πριν την οικονομική κρίση υπήρχαν δυο ανεξάρτητα συστήματα υγείας το δημόσιο και το ιδιωτικό.

Από το σύστημα υγείας απουσίαζαν η καθολικότητα, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί αποζημίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, γεγονός που δημιούργησε ανισότητες μεταξύ των πολιτών ως προς την πρόσβαση και αναποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων υγείας. Τον Ιούνιο του 2017 η Κυπριακή Βουλή ψήφισε ομόφωνα τις προτάσεις της Τρόικα για την εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) που θα διασφάλιζε καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης και ελεύθερη επιλογή ιατρού. Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας διαμορφώθηκαν σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση που εφαρμόστηκε από την 1η Ιουνίου 2019 και απέβλεπε στην εισαγωγή της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και η δεύτερη φάση που άρχισε από την 1ην Ιουνίου 2020 στην εισαγωγή της νοσοκομειακής περίθαλψης. Τόσο οι πολίτες της Κύπρου όσο και τα κόμματα στη Βουλή υποστήριξαν ένθερμα τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Οικονομική Κρίση, Μνημόνιο, Κύπρος, Συστήματα Υγείας, Μεταρρυθμίσεις

1 Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

2 Department of Health Economics Policy and Law, Erasmus University of Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands

3 MBA- Υγεία. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ολόκληρο το άρθρο με τους πίνακες ΕΔΩ

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
681