Πρώτο βραβείο στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογικής Ογκολογίας


Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Ομάδα του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου με επικεφαλής τον Δρα Κωνσταντίνο Ζαμπόγλου και τον Δρα Ιωσήφ Στρούθο στο πρόσφατο 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογικής Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Σε μελέτη που πραγματοποίησε το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στο 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογικής Ογκολογίας, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στο είδος του.

Το βραβείο απονεμήθηκε στη διεθνή πολυκεντρική μελέτη που ηγήθηκε η ομάδα του ΓΟΚ, την οποία πραγματοποίησε σε συνεργασία με 5 χώρες (Αυστραλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Κύπρος) και αφορά στις εξετάσεις PSMA PET/CT για τον καρκίνο του προστάτη και την Ακτινοθεραπεία.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, που διοργανώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν περισσότερες από 100 εργασίες/μελέτες σε διεθνές επίπεδο.

Της ομάδας του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, ηγήθηκαν ο Δρ Κωνσταντίνος Ζαμπόγλου και ο Δρ Ιωσήφ Στρούθος του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΓΟΚ (Διευθυντής του οποίου είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Φερεντίνος), σε συνεργασία με το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Κέντρου, (Διευθυντής του οποίου είναι ο Δρ Αλέξης Βραχίμης).

Ο Δρ Κωνσταντίνος Ζαμπόγλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Freiburg στη Γερμανία. Από την 1/1/2022 αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή ιατρικού διευθυντή του ΓΟΚ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1783