ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Χημικού, Γενικό Χημείο


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 10.5.19 και αρ. γνωστ. 368, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην πιο πάνω θέση, από 15.7.20, στην Αλετράρη Ρούσου Μαρία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter22713