Κενή θέση Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Πληροφορικής Εγκαταστάσεων και Υποδομών στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης Οικονομικών στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Κενή θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018


Σχεδιασμός αναγκών και δυνατοτήτων (Capacity Planning) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

15 Ιουν 2018


ΓΕΣΥ: Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με νομοθεσίες σχετικές με την φαρμακευτική πρακτική

22 Μαι 2018


Καταγγελία ιστοσελίδας που πωλεί σκευάμαστα μέσω διαδικτύου διαλαλώντας πως τα πάντα θεραπεύονται

24 Απρ 2018


Νέο φάρμακο ενέκρινε για αντιμετωπιση της κυστικής ίνωσης ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων

15 Φεβ 2018

Newsletter