Κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού - Πάφου στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 13:13


Κενή θέση Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λάρνακας - Αμμοχώστου στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 13:05


Κενή θέση Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λεμεσού - Πάφου στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 13:01


Κενή θέση Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 12:49


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Πληροφορικής Εγκαταστάσεων και Υποδομών στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 12:13


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης Οικονομικών στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 12:09


Κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 12:04


Κενή θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 11:58


Κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή στις Υπηρεσίες Υγείας

20 Ιουλ 2018 - 11:53


Σχεδιασμός αναγκών και δυνατοτήτων (Capacity Planning) στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

15 Ιουν 2018 - 14:33

Newsletter