Γ. Ελεγκτής: Επαναλαμβάνει τη σύσταση για δημιουργία Ακτινοθεραπευτικoύ με τη μέθοδο PPP


Την εισήγησή του για ανέγερση νέου ακτινοθεραπευτικού κέντρου με τη μέθοδο της σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnership), επαναλαμβάνει ο Γενικός Ελεγκτής στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2013. Όπως σημειώνει, μια τέτοια μέθοδος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το δημόσιο χρέος και θα μπορούσε να λάβει τη μορφή παραχώρησης στον ιδιώτη επενδυτή του χώρου ανέγερσης του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου και την κατασκευή/λειτουργία του από τον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα αποσβέσει την επένδυσή του με την παροχή (επί πληρωμή) υπηρεσιών ακτινοθεραπείας προς το Κράτος.

Υπενθυμίζεται πως το θέμα της δημιουργίας νέου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου αποτελεί κατά καιρούς σημείο άσκησης έντονης κριτικής προς την Κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.

Αναλυτικά:

Στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου στην Κύπρο

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 18.11.2009, ενέκρινε τη στρατηγική για την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει στην υλοποίησή της μέσω της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα έπρεπε να παρακολουθείται μέσα από την ετοιμασία εξαετών σχεδίων δράσης από την Εθνική Επιτροπή, με πρώτο χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2010-2015.

Η Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο, διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.949 και ημερ. 1.9.2010 και τον Απρίλιο 2012 ετοίμασε το πρώτο εξαετές σχέδιο δράσης, το οποίο ωστόσο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προτεραιοποίησης και κοστολόγησης των δράσεων. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του παραμένει σε εκκρεμότητα.

Καθόσον αφορά τις υπηρεσίες ακτινοθεραπείας, η Υπηρεσία μας σε επιστολή της στις 26.5.2014 προς την Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 3.4 της υπό αναφορά Στρατηγικής, στόχος του Υπουργείου ήταν να διασφαλίσει ότι ο μέγιστος χρόνος αναμονής των ασθενών θα είναι 4 εβδομάδες και επομένως ανάλογα θα έπρεπε να αυξηθεί ο αριθμός των Γραμμικών Επιταχυντών σε σχέση με ολόκληρο τον πληθυσμό. Η υλοποίηση των δύο Ακτινοθεραπευτικών Κέντρων, η οποία είχε εγκριθεί με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14.9.2011, αναστάληκε τελικά, λόγω όπως αντιλαμβανόμαστε των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα μας. Όπως, ωστόσο, υπέδειξε η Υπηρεσία μας, υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι υλοποίησης τέτοιων έργων, όπως για παράδειγμα η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnership) που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το δημόσιο χρέος και που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή παραχώρησης στον ιδιώτη επενδυτή του χώρου ανέγερσης του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου και την κατασκευή/λειτουργία του από τον ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα αποσβέσει την επένδυσή του με την παροχή (επί πληρωμή) υπηρεσιών ακτινοθεραπείας προς το Κράτος.

Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας τον Νοέμβριο 2014, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή μελέτης με όρους εντολής την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτινοθεραπείας στην Κύπρο και εισήγηση μέτρων για την αναβάθμισή τους. Όπως επίσης μας ανέφερε, στην περίπτωση που η μελέτη καταδείξει την αναγκαιότητα ανέγερσης ενός ή περισσότερων επιπρόσθετων ακτινοθεραπευτικών κέντρων, αυτή θα βρίσκεται στους άμεσους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας μέσα στα πλαίσια προώθησης αναπτυξιακών έργων με τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Σύσταση: Να προωθηθεί η διεξαγωγή αξιόπιστης επιστημονικής μελέτης με όρους εντολής την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτινοθεραπείας στην Κύπρο και εισήγηση μέτρων για την αναβάθμισή τους. Ακολούθως, να ληφθούν αποφάσεις και να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
201