Πρόσληψη Εργοδοτου­μένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υπ. Υγείας (Φαρμακοποιοί)


 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτου­μένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Φαρμακοποιούς με ειδικό ενδιαφέρον (Κλ. Α9) στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, για τα έτη 2020 - 31/12/2021.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση και έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική προκήρυξη, ημερομηνίας 24/01/2020.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (ΚΛ. Α9)

Α/Α

'Ονοματεπώνυμο

Ονομα πατρός

Μόρια

1

Αριστονίκη Τσολιά

Λούκας

4,25

2

Άντρια Σαββίδου

Ιωάννης

3,75

3

Μαρία Παπασάββα

Χριστάκης

3,00

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
126