Αντιπροσωπεία Κάτω Χωρών στην Κύπρο για εκπαίδευση προσωπικού των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της ανάληψης από την Κύπρο του ρόλου Κράτους Μέλους Αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2020, για τις διαδικασίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης/Αποκεντρωμένης Διαδικασίας για την εγγραφή φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, στις 13 Ιανουαρίου 2020, θα επισκεφθούν την Κύπρο μέλη της Φαρμακευτικής Αρχής των Κάτω Χωρών (CBG-ΜΕΒ) για σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Η εν λόγω εκπαίδευση διεξάγεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Συνεργασίας (International Collaboration Program-ICP) του CBG-MEB, το οποίο έχει σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των φαρμακορρυθμιστικών Αρχών της ΕΕ σε όλα τα θέματα που αφορούν στα φαρμακευτικά προϊόντα. Το CBG-MEB υιοθετεί τη θέση ότι ένα ισορροπημένο και ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο φαρμακορρύθμισης συνιστά σημαντικό παράγοντα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης/Αποκεντρωμένης Διαδικασίας αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, για τις οποίες το CBG-MEB διαθέτει ισχυρή εμπειρογνωμοσύνη.

Επισημαίνεται ότι η ανάληψη του ρόλου Κράτους Μέλους Αναφοράς από την Κύπρο θα έχει σημαντικά οφέλη για την τοπική φαρμακοβιομηχανία, η οποία θα επωφελείται από τα χαμηλά σε σχέση με άλλα κράτη μέλη τέλη, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να απευθύνονται σε άλλα κράτη μέλη για την έκδοση των σχετικών αδειών και θα είναι σε θέση να κυκλοφορούν τα προϊόντα τους και στα άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις διαδικασίες ως Ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο εργασιών τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
371