Αφυπηρετήσεις


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020:

Η κ. Κωνσταντία Π. Καρατζιά, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α', Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Φεβρουάριου 2020.

(Π.Φ. 19522)

Η κ. Γιαννούλα Προκοπίου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 3 Φεβρουάριου 2020.

(Π.Φ. 22606)

Ο κ. Αλβέρτος I. Καρής, μόνιμος Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Φεβρουάριου 2020.

(Π.Φ. 20466)

Ο κ. Ανδρέας Σκουφάρης, μόνιμος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Φεβρουάριου 2020.

(Π.Φ. 21441)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
343