Οι εφημερεύοντες ιατροί το Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 είναι οι εξής:

20 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

19 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

18 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

17 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

16 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία τη Δευτέρα16 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

15 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

15 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

13 Σεπ 2019


Οι εφημερεύοντες ιατροί το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 είναι οι εξής:

13 Σεπ 2019


Τα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα εξής:

12 Σεπ 2019
Newsletter