Ορισμός του Εκτ. Κοσμήτορα του Τμ. Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ως Προέδρου ΙΕΘΕ


Ο Εκτελεστικός Κοσμήτορας του Τμήματος Οδοντιατρικής και Καθηγητής Ορθοδοντικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Αθανάσιος Ε. Αθανασίου ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) την 10η Ιουλίου 2020 Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων (ΙΕΘΕ).

Το ΙΕΘΕ έχει βασικό σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και το συντονισμό επιστημονικών θεμάτων, πρωτοκόλλων, διεθνών κατευθύνσεων που αφορούν στη διασφάλιση και στη πιστοποίηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επιμόρφωσης οδοντιάτρων, του συνόλου δηλαδή των εκπαιδευτικών επιστημονικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, συνεδρίων, συνόδων, ημερίδων, καθώς επίσης και της εν γένει επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της ΕΟΟ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΘΕ συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της ΕΟΟ, των δύο Οδοντιατρικών Σχολών, των οδοντιατρικών επιστημονικών εταιρειών και του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος. 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
122