Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Βιολογία του Καρκίνου»


Το Τμήμα Επιστημών Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσφέρει από τον Σεπτέμβριο ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Science) στο πεδίο της «Βιολογίας του Καρκίνου» που είναι και το μοναδικό που προσφέρεται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της βιολογίας του καρκίνου και της ογκολογίας και στόχοι του είναι η εις βάθος κατανόηση των πολύπλοκων μηχανισμών της καρκινογένεσης, των καινούριων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, καθώς και των τεχνολογιών αιχμής που επιτρέπουν την εφαρμογή της εξατομικευμένης Ιατρικής στους καρκινοπαθείς.

Το νέο Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Απευθύνεται σε απόφοιτους προγραμμάτων Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Ακτινοδιαγνωστικής/Ακτινοθεραπείας, Νοσηλευτικής αλλά και σε αποφοίτους άλλων προγραμμάτων των θετικών επιστημών που μπορούν να συσχετιστούν με τη Βιολογία, όπως της Χημείας, της Φυσικής και της Πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που προάγουν την καρκινογένεση, τις σύγχρονες μοριακές και απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους, τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με καινοτόμες θεραπείες, την ανοσολογία και ανοσοθεραπεία του καρκίνου, τις τεχνολογίες εξατομικευμένης Ιατρικής, τη Βιολογία Συστημάτων του καρκίνου και τη Βιοπληροφορική. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες σε μοντέρνες εργαστηριακές τεχνικές, εργαζόμενοι σε υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και συμμετέχοντας σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές/τριες θα καλλιεργήσουν την ικανότητά τους στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή πειραμάτων και θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την ερμηνεία, ανάλυση και παρουσίαση των πειραματικών δεδομένων και της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Σύμφωνα με τον Δρα Παναγιώτη Παπαγεώργη, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστή του προγράμματος, «πρόκειται για ένα διεθνούς εμβέλειας μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ένα πεδίο αιχμής όπως ο καρκίνος, ο οποίος αποτελεί ένα μείζων πρόβλημα της δημόσιας υγείας, όντας η δεύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίως. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Παράλληλα, στα πλαίσια των δικτύων συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί, θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιλεγμένους/ες φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εμπειρία σε συνεργαζόμενα εργαστήρια του εξωτερικού, μέσω προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Cancer Biology

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
437