Κομισιόν: Νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα 24 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ERN) υγειονομικής περίθαλψης


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ-ΜΠΕ)- Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου για να γίνουν μέλη ενός από τα 24 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ERN), τα εικονικά δίκτυα παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη που στοχεύουν στη διευκόλυνση των συζητήσεων για σύνθετες ή σπάνιες ασθένειες και συνθήκες, εξειδικευμένη θεραπεία και μια κρίσιμη μάζα γνώσεων και πόρων, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ήδη περισσότερες από 950 κλινικές μονάδες, που φιλοξενούνται σε περίπου 300 νοσοκομεία, έχουν γίνει μέλη των εν λόγω 24 δικτύων που δημιουργήθηκαν το 2017. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κομισιόν η γεωγραφική προέλευση των ERN δείχνει μια ορισμένη ανισορροπία μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού τμήματος της Ευρώπης με τη συμμετοχή μικρότερων χωρών που φαίνονται πιο περιορισμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζουν.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η νέα πρόκληση αποτελεί ευκαιρία για τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης των υφιστάμενων δικτύων, ιδίως από τα σημερινά υποεκπροσωπούμενα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, η Μάλτα και η Σλοβακία, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis δήλωσε σήμερα πως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς αποτελούν μια πραγματική ιστορία επιτυχίας, "σχεδόν ένα ευρωπαϊκό θαύμα, ένα σαφές παράδειγμα για το πώς η ΕΕ μπορεί να είναι επωφελής για τους πολίτες της και είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτό που επιτύχαμε σε αυτόν τον τομέα".

"Με την πρόσκληση για νέα μέλη του ERN, θα εξασφαλίσουμε ευρύτερη κάλυψη των δικτύων στην Ευρώπη, ώστε να επιτρέψουμε στους ασθενείς, για παράδειγμα, από απομακρυσμένες περιοχές της Πολωνίας να έχουν την ίδια πρόσβαση σε μια διάγνωση και θεραπεία όπως οι ασθενείς που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι ή το Βερολίνο", ανέφερε ο Επίτροπος. "Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη την ικανότητα απορρόφησης των ERN και να διασφαλίσουν ότι τα μέλη του δικτύου είναι καλά ενσωματωμένα στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης", καταλήγει ο  Επίτροπος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
264