Επικύρωση Διορισμών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της έκδοσης Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2019:

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Νοεμβρίου 2016, στη μόνιμη θέση Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, επικυρώνονται:

Κωνσταντίνου Κυριακή (Π.Φ. 36305)

Κωνσταντίνου Μαρία (Π.Φ. 36306)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1120