Ελεγκτ. Υπηρεσία: Λήφθηκαν μέτρα για ικανοποίηση γιατρών και νοσηλευτών όχι για αναβάθμιση υπηρεσιών


*Το Υπουργείο όφειλε μέχρι σήμερα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

*Μεγαλη καθυστέρηση η υλοποίηση σημαντικών έργων απαραίτητων για την εφαρμογή του ΓεΣΥ

*Έλλειψη διαφάνειας στην επιλογή των ασθενών που τυγχάνουν μετάκλησης ιατρού

ΚΥΠΕ - Όσα μέτρα έχουν προωθηθεί για ενίσχυση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε θέματα στελέχωσης, στην ουσία αποτελούν ικανοποίηση αιτημάτων των ιατρών και νοσηλευτών και αφορούν κυρίως σε αύξηση των αμοιβών τους και όχι αναβάθμιση των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, σημειώνεται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Υγείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση αναφέρεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στη λειτουργική αναβάθμιση των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και πως η οργανωτική αναδιάρθρωση που θα γίνει από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας δεν αναιρεί την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο για επίλυση των προβλημάτων που υπέδειξαν οι σχετικές μελέτες για το καλό όλων των πολιτών.

Ακόμη σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι το Υπουργείο όφειλε μέχρι σήμερα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

«Διαπιστώθηκε ότι ενώ έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες από εμπειρογνώμονες, εντούτοις μέχρι σήμερα αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί», προστίθεται.

‘Όπως αναφέρεται με βάση την τελευταία μελέτη που έγινε, ημερ. 15.5.2017, "με θέμα την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την διεκπεραίωση θεμάτων Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, η οποία περιλαμβάνει τα σημαντικά πορίσματα προηγούμενων μελετών, καταδεικνύονται σοβαρά διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν στα δημόσια νοσηλευτήρια όσον αφορά στην οργάνωση του προσωπικού, την μειωμένη παραγωγικότητα, στρεβλώσεις στα ωράρια εργασίας των ιατρών και νοσηλευτών, έλλειψη κατάλληλων σχεδίων υπηρεσίας κ.ά».
Μεγάλη καθυστέρηση
Ακόμη αναφέρεται πως «η υλοποίηση σημαντικών έργων απαραίτητων για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως η αναδιοργάνωση/αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, τα οποία θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα, σημείωσαν μεγάλη καθυστέρηση. Αντ’ αυτών, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι δόθηκε προτεραιότητα (κυρίως από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας) στα έργα τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, διαδικαστικού χαρακτήρα και απαιτείτο η πρόσληψη Συμβούλων, με κόστος αρκετών εκατομμυρίων», προστίθεται.

Υπερωριακή αποζημίωση χωρίς έγκριση
Σε ό,τι αφορά το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης αναφέρεται πως διαπιστώθηκαν περιπτώσεις για τις οποίες καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση χωρίς να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, σε αντίθεση με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (απολαβές, επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων) Κανονισμούς, όπου αυτοί εφαρμόζονται, και τις βέλτιστες πρακτικές για υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι Κανονισμοί αυτοί.
Σημειώνεται συγκεκριμένα πως δυο ωρομίσθιοι (τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό) εργάζονται υπερωριακά στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας. «Παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν σταθερό ωράριο και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εργαστούν χωρίς διακοπή μέχρι τα μεσάνυχτα, Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια, η υπερωριακή εργασία στις πιο πάνω περιπτώσεις αφορά σε καθήκοντα οδηγού για μεταφορά της σε διάφορες εκδηλώσεις για εκπροσώπηση του Υπουργού», αναφέρεται.
«Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η Δημοκρατία δεν παρέχει υπηρεσίες οδηγού σε κανένα δημόσιο υπάλληλο ή κρατικό αξιωματούχο. Σε κάθε περίπτωση, αν οι υπηρεσίες του κλητήρα χρειάζεται να επεκτείνονται εκτός κανονικού ωραρίου τότε, στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση αλλά να παραχωρείται ελεύθερος χρόνος», προστίθεται.
Ακόμη, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «καταβλήθηκε και πάλι σε συγκεκριμένο Λειτουργό (Λειτουργό Υπηρεσιών Υγείας) υπερωριακή αποζημίωση ύψους €988, χωρίς να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από τη Γενική Διευθύντρια, σε αντίθεση με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (απολαβές, επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων) Κανονισμούς».
Ο υπάλληλος αυτός, όπως αναφέρεται, υπάγεται απευθείας στη Γενική Διευθύντρια, εντούτοις δεν φαίνεται να ζήτησε σε καμία περίπτωση εκ των προτέρων έγκριση, ακόμα και στις περιπτώσεις που φέρεται να εργάστηκε κατά τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, άλλος ωρομίσθιος (εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό), ο οποίος εργάζεται υπερωριακά στο αρχείο του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιεί το σύστημα καταγραφής και ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η υπερωριακή του εργασία, σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Δεδομένου ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης του εν λόγω υπαλλήλου εγκρίνονταν από τον Προϊστάμενό του, ο οποίος όμως στις πλείστες περιπτώσεις δεν εργαζόταν υπερωριακά τις ίδιες ημέρες και ώρες, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα πώς το Υπουργείο επιβεβαίωνε ότι ο εν λόγω υπάλληλος εργαζόταν υπερωριακά, αναφέρεται. Στον εν λόγω υπάλληλο καταβλήθηκε ποσό ύψους €1.208.
Σε ότι αφορά την ιδιωτική απασχόληση ιατρών, στην έκθεση αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι την ημέρα του ελέγχου από την Υπηρεσία είχαν άδεια για ιδιωτική απασχόληση συνολικά οκτώ ιατροί (έξι έκτακτοι και δύο μόνιμοι). Προστίθεται πως παρατηρήθηκε ότι, εκτός από τους οκτώ πιο πάνω ιατρούς, τρεις έκτακτοι ιατροί είχαν εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργού Υγείας, χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
‘Όπως αναφέρεται από έλεγχο στον προσωπικό φάκελο των τριών πιο πάνω εκτάκτων υπαλλήλων, δεν εντοπίστηκαν οι επιστολές με την έγκριση για ιδιωτική απασχόληση ούτε και υπήρχε αίτημα εκ μέρους των ιατρών και η Ελεγκτική Υπηρεσία τις εξασφάλισε απευθείας από το γραφείο του Υπουργού.

Έλλειψη διαφάνειας στην επιλογή των ασθενών που τυγχάνουν μετάκλησης ιατρού
Σε ό,τι αφορά τις μετακλήσεις ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια, αναφέρεται πως από τον έλεγχο διαπιστώθηκε έλλειψη διαφάνειας στην επιλογή των ασθενών που τυγχάνουν μετάκλησης ιατρού. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει καθορίσει κριτήρια που θα πρέπει να ισχύουν στην επιλογή των ασθενών που θα χειρουργηθούν με μετάκληση ιατρού, προστίθεται.
Ακόμη αναφέρεται πως «γίνεται μετάκληση ιατρών χωρίς να υπάρχει σύμβαση των εν λόγω ιατρών με το Υπουργείο» και «όπως φάνηκε από έλεγχο σε διοικητικούς φακέλους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας οι μετακλήσεις ιατρών γίνονταν κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, μετά από αίτημα των Διευθυντών Κλινικών». Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 11 περιπτώσεις ιατρών με τους οποίους δεν συνομολογήθηκε σύμβαση.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως θεωρεί ότι η μετάκληση ιατρών χωρίς την συνομολόγηση σύμβασης εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά θέματα επαγγελματικής ασφάλισης των ιατρών σε περίπτωση ιατρικού λάθους ή αμέλειας.
Εξάλλου, σύμφωνα με την Υπηρεσία, παρατηρήθηκε ότι συγκεκριμένος ιατρός προσέφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, με την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής του σε πολυτελές ξενοδοχείο.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι σε επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ.25.1.2017, προς το Υπουργείο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη ιατρό χωρίς αμοιβή, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία χωρίς αμοιβή παρά μόνο μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή.
Επίσης, όπως αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν είναι ορθό χωρίς την εξασφάλιση άδειας ή χωρίς να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση αλλά ούτε και κάποια συμβατική σχέση, η οποία να καθορίζει ρητά τα καθήκοντά του αλλά και τις υποχρεώσεις του εθελοντή/υπαλλήλου χωρίς αμοιβή, αυτός να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος. Σε περίπτωση κάποιας αμέλειας ή λάθους στην άσκηση των οποιωνδήποτε καθηκόντων του έναντι ασθενών, το κράτος θα παραμείνει εκτεθειμένο αφού δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ρύθμιση αλλά και υποχρέωση για ανάληψη της ευθύνης, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.
Σοβαρές παραλείψεις για θεραπεία ασθενών στον ιδιωτικό τομέα
Για την αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο με συνοπτικές διαδικασίες προσφορών, σημειώνεται πως από έλεγχο σε φακέλους ασθενών που αποστάλησαν για θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο με συνοπτικές διαδικασίες προσφορών, παρατηρήθηκαν σοβαρές παραλείψεις/αδυναμίες σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολούθησε το Υπουργείο για σκοπούς εξασφάλισης τιμών/προσφορών.
«Παρόλο ότι το Υπουργείο κατ’ επανάληψη ακολουθεί την πιο πάνω διαδικασία, εντούτοις, κατά την άποψή μας, δεν τηρούνται βασικές αρχές, όπως η διαφάνεια στον τρόπο χειρισμού των προσφορών και η ισότητα στον τρόπο αντιμετώπισης τόσο των ασθενών όσον και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων», σημειώνεται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1053