Ελ. Θεοχάρους: Συμφωνούμε με τον ΠτΔ για απαγόρευση της ιδιωτικής ιατρικής εντός ΓεΣΥ


Η πρόεδρος της Κινήματος «Αλληλεγγύη» Ελένη Θεοχάρους προέβη στην ακόλουθη γραπτή δήλωση:

«Το ΓεΣΥ συνιστά μείζονα κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση απαραίτητη για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους προνοίας. Αναγνωρίζοντας ευθύς εξαρχής τις αδυναμίες του Νόμου, είχαμε επισημάνει τις σκοπέλους επάνω στις οποίες θα προσκρούσει η όλη προσπάθεια.

Εντούτοις στηρίξαμε το Νόμο πιστεύοντας ότι κάθε φορά που θα αναφύεται ένα πρόβλημα θα προσπαθούμε όλοι να το επιλύσουμε με συναίνεση και καλή πίστη.

Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι οι ιατροί οι οποίοι τείνουν να δαιμονοποιηθούν και το θεωρούμε άδικο εμείς αυτό, δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς για τον τρόπο με τον οποίο θα αμείβονταν οι υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ, και οι στρεβλώσεις οι οποίες προκύπτουν από τον τρόπο αμοιβής των ιατρών δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η προσπάθεια για την εφαρμογή του νόμου.

Δεν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι μόνο οικονομικό, αλλά η Πολιτεία οφείλει να επανέλθει σε ένα δομημένο διάλογο με τους ιατρούς, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε οι Κύπριοι ιατροί να συμμετέχουν στο σχέδιο υγείας και να μην αντικατασταθούν από ιατρούς που θα έρθουν από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε τη λειτουργία μεικτού συστήματος, δηλαδή οι ιατροί του ΓεΣΥ θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ικανοποιητικές αμοιβές και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να ασκεί ιδιωτική ιατρική, διότι έτσι θα δημιουργηθούν οι παράμετροι για να διαβρωθεί το σύστημα. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους που δεν θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ, θα μπορούν να ασκούν ιδιωτική ιατρική και θα μπορεί ο πληθυσμός να έχει επικουρική ασφάλιση, ούτως ώστε να μπορεί να καταφεύγει στον ιατρό της επιλογής του.

Οι ιατροί του ΓεΣΥ θα πρέπει να έχουν έναν ικανοποιητικό μισθό και να έχουν ένα σύστημα εφημεριών που θα αυξάνει και την παραγωγικότητα τους.

Η συμμετοχή στον ασφαλιστικό τομέα του ΓεΣΥ πρέπει να είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μέχρι το σύστημα να λειτουργήσει ικανοποιητικά, για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των υπερηλίκων, των ατόμων που χρειάζονται ειδική στήριξη από την Πολιτεία διότι μειονεκτούν σωματικά, ψυχικά, νοητικά κ.τ.λ, αλλά και όλων των χρονίως πασχόντων ασθενών που αντιμετωπίζουν δια βίου σοβαρά προβλήματα.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί η ευσυνειδησία του πολίτη ούτως ώστε να μην ξεγελά το κράτος μη δηλώνοντας τα εισοδήματα του και αποφεύγοντας να καταβάλλει τις εισφορές του.

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να ξεκαθαριστεί το καθεστώς με το οποίο θα λειτουργούν οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι οποίοι θα είναι ανάμεσα στους φορείς που θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στην ιατρική περίθαλψη στον τόπο μας.

Τονίζουμε ότι λόγω της ανεπάρκειας του κυπριακού κράτους, ούτε η οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη της ΕΕ μπορεί να εφαρμοστεί, ούτε η προσέλκυση ασθενών από άλλες χώρες, και ο πολυδιαφημιζόμενος ιατρικός τουρισμός παραμένει πάντα στη σφαίρα της μεταφυσικής.

Επισημαίνουμε επίσης τον κίνδυνο να περιπέσουν τόσο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όσο και τα μη δημόσια νοσηλευτήρια στα χέρια επιχειρηματιών της υγείας, οι οποίοι θα λαμβάνουν τόσο από το κράτος την αμοιβή όλη και θα έχουν υπαλλήλους ιατρούς όπως συμβαίνει σήμερα, στους οποίους δεν θα φθάνει ούτε το μικρό ποσοστό που προνοείται με τις σημερινές συμφωνίες».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
49