Εκστρατεία της Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού»


«Ζώντας με την τεχνολογία η Υγεία των παιδιών παραμένει αναφαίρετο δικό τους δικαίωμα και δική μας υποχρέωση»

Η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης προωθεί από το 2014, μια πολύπλευρη εκστρατεία ευαισθητοποίησης - εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προφύλαξη των παιδιών από τις επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοκυμάτων (EMF/RF) που εκπέμπουν τα κινητά, Wi-Fi, κ.ά. Στόχος της φετινής εκστρατείας είναι η «Αξιοποίηση της τεχνολογίας υπό την προϋπόθεση της προφύλαξης της Υγείας των παιδιών - αντιμετώπιση της κατάχρησης και του εθισμού». Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας
κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξή της και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και τη συμμετοχή του Μακάρειου Νοσοκομείου

Η επιστημονική τεκμηρίωση για τις δυνητικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας EMF/RF και του εθισμού είναι αρκούντως ισχυρή και ανατρέπει τις αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες παραδοχές ότι η EMF/RF είναι ασφαλής. Επαρκώς τεκμηριωμένες και πολύ σοβαρές/μη αντιστρέψιμες επιπτώσεις είναι σήμερα η πρόκληση καρκίνου, ο επηρεασμός της ανάπτυξης του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος στο έμβρυο και το παιδί, η μείωση της γονιμότητας, ο επηρεασμός του σπέρματος, οι επιδράσεις στο DNA, προβλήματα συμπεριφοράς, και τέλος απόλυτα τεκμηριωμένος ο εθισμός και η εξάρτηση. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα Δημόσιας Υγείας καθολικής εμβέλειας μιας και αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Τα παιδιά είναι εκείνα που άμεσα και διαχρονικά επηρεάζονται περισσότερο και σοβαρότερα.

Την Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία (μέχρι το 2019) και παραδείγματα από την επιστημονική βιβλιογραφία με εστίαση στις επιδράσεις στα παιδιά και τρόπους προφύλαξής τους που προωθεί η Εκστρατεία 2019. Γιατί το θέμα πρέπει άμεσα, και μπορεί να αντιμετωπιστεί, στην βάση της αρχής της προφύλαξης μέσα από την επίγνωση των κινδύνων και των καλών και εναλλακτικών πρακτικών, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και κυρίως τη μείωση της ενεργητικής/παθητικής έκθεσης και της κατάχρησης της τεχνολογίας. Γιατί η άγνοια των κινδύνων, η διαφήμιση και η παραπληροφόρηση προκαλούν ένα άκρατο ενθουσιασμό και εξάρτηση των παιδιών από συσκευές και εφαρμογές που η άμεση και μακροπρόθεσμη χρήση τους ποτέ δεν έχει κατάλληλα ελεγχθεί αν είναι ασφαλής για την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Αντίθετα, η ανεξάρτητη επικυρωμένη έρευνα αποδεικνύει το αντίθετο, και επιβάλει τη λελογισμένη και ηλικιακά συναρτημένη βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην Υγεία και εμείς την υποχρέωση να το διαφυλάξουμε
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
852