ΣΕΕΤΤΔ: Οι παροχείς και λήπτες διαιτολογικών υπηρεσιών δικαιούνται να μετακινούνται


Το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) ανακοινώνει ότι οι διαιτολόγοι και οι εξειδικεύσεις του θεωρούνται επαγγελματίες υγείας (ΑΕΥ). Ως εκ τούτου, οι παροχείς και λήπτες διαιτολογικών υπηρεσιών δικαιούνται να μετακινούνται για το σκοπό αυτό, νοουμένου ότι ακολουθούν το πρωτόκολλο που ορίζει το σχετικό διάταγμα της 8ης Ιανουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα το Έντυπο Α “Βεβαίωση Μετακίνησης Εργαζομένου” δύναται να χρησιμοποιείται από παροχείς διαιτολογικών υπηρεσιών (εργαζόμενους και αυτο-εργοδοτούμενους) και συμπληρώνεται μόνο μια φορά.

Οι λήπτες διαιτολογικών υπηρεσιών μπορούν για τις σχετικές μετακινήσεις τους να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα χωρίς χρέωση στο 8998. Παράλληλα, άτομα άνω των 65 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β “Δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών”. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να επιλεχθεί ο αριθμός 8 ως λόγος κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης. Επιπρόσθετα, τόσο το γραπτό μήνυμα στο 8998 όσο και το Έντυπο Β θα πρέπει να αποστέλλεται /συμπληρώνεται κάθε φορά που κάποιο άτομο μεταβαίνει σε παροχέα διαιτολογικών υπηρεσιών και να συνοδεύεται από το έντυπο για επίσκεψη σε διαιτολόγο που προσφέρεται από τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Σε περίπτωση των τεχνολόγων/επιστημόνων τροφίμων η μετακίνηση προσώπων κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: για σκοπούς εργασίας από και προς τους χώρους εργασίας με την παρουσίαση του Εντύπου Α, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη (συμπεριλαμβανόμενων και των αυτοεργοδοτούμενων).

Σε κάθε μετακίνησή τους, τόσο οι παροχείς όσο και οι λήπτες υπηρεσιών από εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΕΤΤΔ πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο ή απαντητικό μήνυμα SMS.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες που αφορούν τα διατάγματα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/).

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΤΤΔ:

Πρόεδρος: ΔρΕλένη Π. Ανδρέου, Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Θεοφίλου, Ταμίας: Μαργαρίτα Σιεκκερή, Μέλη: Δρ Ιωάννης Καρής, Ελίζα Μαρκίδου, Δρ Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου, Ροδάνθη Χατζηπιερή
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1500