Εγκρίθηκαν τα σχέδια υπηρεσίας για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας


ΚΥΠΕ - Με επίκεντρο συζήτησης την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου και των σχεδίων υπηρεσίας, Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σειρά κανονισμών για σχέδια υπηρεσίας με σημαντικότερα τα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση Γενικού

Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, του Οικονομικού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Τα σχέδια υπηρεσίας υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με διαφορετικές ψήφους έκαστον.
Προηγουμένως η Ολομέλεια καταψήφισε με 11 ψήφους υπέρ και 34 εναντίον τροπολογίες της ΕΔΕΚ επί των τριών κανονισμών που διαλάμβαναν στα προσόντα άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση σε οποιαδήποτε από τις τρεις βασικές γλώσσες της ΕΕ.
Τα σχέδια υπηρεσίας σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο περιλαμβάνουν προσόντα καλής γνώσης της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας και εξέφρασε την άποψη ότι ο στόχος είναι να διοριστούν Άγγλοι.
Δεύτερη τροπολογία της ΕΔΕΚ που απορρίφθηκε διαλάμβανε τη διαγραφή της πενταετούς πείρας σε εκτελεστική διοικητική θέση παρόχου υπηρεσιών υγείας με προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ και αριθμό 1.000 υπαλλήλων. Όπως είπε ο κ. Σιζόπουλος αυτή η διάταξη αποκλείει τον διορισμό ατόμου από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Η Ολομέλεια της Βουλής με 24 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον υπερψήφισε σε νόμο πρόταση νόμου του Μαρίνου Σιζόπουλου που διαλαμβάνει ότι πράξη δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας προς πολιτικό κόμμα νομίμως εγγεγραμμένου κατά τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά την εγγραφή της στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο επ’ ονόματι του εν λόγω πολιτικού κόμματος.
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε επίσης εναρμονιστική νομοθεσία προς αντικατάσταση του υφιστάμενου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου με νέα νομοθεσία, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, με 41 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον.
Προηγουμένως απέρριψε τροπολογία του ΔΗΣΥ με 18 ψήφους υπέρ και 25 εναντίον.
Η τροπολογία αποσκοπούσε σε τροποποίηση του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου για να ρυθμιστεί με κανονισμούς η σύσταση και λειτουργία του μητρώου εγγεγραμμένων μελετητών, μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
339